REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1 : [25]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Tom XV, z. 1
  pod redakcją
  Katarzyny Bagan-Kurluty i Piotra Fiedorczyka

   Spis treści/Content

   ARTYKUŁY HISTORYCZNOPRAWNE

  1. Ewa M. Vesper
   Antyczne inspiracje niemieckich regulacji prawnych w zakresie kazirodztwa
  2. Adam Drozdek
   Cło w czasach panowania Piastów
  3. Tadeusz Branecki
   List Federalny z 1 sierpnia 1291 r. – pierwszy akt ustrojowy Dawnej Konfederacji Szwajcarskiej
  4. Karol Łopatecki
   Miejskie artykuły wojskowe w nowożytnej Europie – zarys problematyki
  5. Oskar Kanecki
   Sejmiki zwoływane sposobem wojewódzkim jako szczególna forma samorządu stanowego w Wielkim Księstwie Litewskim
  6. Tomasz Ciesielski
   Artykuły wojenne dla artylerii koronnej Augusta III z 1737 r.
  7. Krystian Żelazny
   Status prawny mniejszości narodowych na obszarze Czech w byłej Republice Czechosłowacji w latach 1918-1992
  8. Łukasz Skarżyński
   Dekret PKWN o reformie rolnej 1944 r. na przykładzie północnego Mazowsza – ziemia pułtuska
  9. Joanna Banasiuk
   Skala i przyczyny powstawania zjawiska utworów osieroconych w aspekcie historycznym
  10. Marcin Łysko
   Projekt ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń z 1970 r. w ocenie uczestników dyskusji społecznej
  11. Paweł Gotowiecki
   Restitutio ad integrum – prawno-polityczna doktryna ośrodka legalistycznego polskiej emigracji politycznej na Zachodzie (1945-1990)
  12. Filip Cyuńczyk
   Prawo, historia a pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułach do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznych
  13. Katarzyna Bagan-Kurluta
   Swoboda wypowiedzi a teksty amerykańskich beatników. Obsceniczność a granice swobód?


  14. MATERIAŁY Z ZAKRESU EUROPEJSKIEGO PRAWA RODZINNEGO

  15. José Luis Iriarte Ángel
   The Spanish Intercountry Adoption: an Approach to the Law 54/2007
  16. Katarzyna Bagan-Kurluta
   Czyje dziecko, czyje? Kilka uwag o pochodzeniu dziecka na tle umów macierzyństwa zastępczego
  17. Elsa Sabater Bayle
   Open Adoption
  18. Lynn D. Wardle
   Suff er the Little Children: Elective Abortion as a Sign of Diminished Societal Compassion
  19. Urszula Drozdowska
   Wykładnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny prawa
  20. Elżbieta Makarewicz, Agnieszka Iłendo-Milewska
   Stan cywilny dziecka jako potwierdzenie przynależności do rodziny
  21. Renata Tanajewska
   Pozycja prawna nasciturusa przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji śmierci spadkodawcy przed uznaniem ojcostwa
  22. Maria Cudowska
   Mail-Order Brides and Marriage Migration: A Comparative Study of the Problems in the U.S., Great Britain and Ireland
  23. Wiktoria Danilewicz-Prokorym
   Władza rodzicielska a kontakty z małoletnim dzieckiem. Instytucja pieczy naprzemiennej na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 1062)
  24. Karolina Korol
   „Niebieski pokój” – czyli przyjazny dzieciom pokój przesłuchań w świetle obowiązujących przepisów


  25. ARTYKUŁY RECENZYJNE

  26. Piotr Fiedorczyk
   O niektórych zasadach polskiego procesu cywilnego w XX w. Uwagi w związku z pracą Anny Stawarskiej-Rippel, Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfi kacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne, Wyd. UŚ, Katowice 2015, 429 stron


  27. KRONIKA

  28. Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2015) (Marcin Łysko)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2015)Łysko, Marcin--
2016O niektórych zasadach polskiego procesu cywilnego w XX w. Uwagi w związku z pracą Anny Stawarskiej-Rippel, Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne, Wyd. UŚ, Katowice 2015, 429 stronFiedorczyk, Piotr--
2016„Niebieski pokój” – czyli przyjazny dzieciom pokój przesłuchań w świetle obowiązujących przepisówKorol, Karolina--
2016Władza rodzicielska a kontakty z małoletnim dzieckiem. Instytucja pieczy naprzemiennej na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 1062)Danilewicz-Prokorym, Wiktoria--
2016Mail-Order Brides and Marriage Migration: A Comparative Study of the Problems in the U.S., Great Britain and IrelandCudowska, Maria--
2016Pozycja prawna nasciturusa przy dziedziczeniu ustawowym w sytuacji śmierci spadkodawcy przed uznaniem ojcostwaTanajewska, Renata--
2016Stan cywilny dziecka jako potwierdzenie przynależności do rodzinyMakarewicz, Elżbieta; Iłendo-Milewska, Agnieszka--
2016Wykładnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny prawaDrozdowska, Urszula--
2016Suffer the Little Children: Elective Abortion as a Sign of Diminished Societal CompassionWardle, Lynn D.--
2016Open AdoptionBayle, Elsa Sabater--
2016Czyje dziecko, czyje? Kilka uwag o pochodzeniu dziecka na tle umów macierzyństwa zastępczegoBagan-Kurluta, Katarzyna--
2016The Spanish Intercountry Adoption: an Approach to the Law 54/2007Ángel, José Luis Iriarte--
2016Swoboda wypowiedzi a teksty amerykańskich beatników. Obsceniczność a granice swobód?Bagan-Kurluta, Katarzyna--
2016Prawo, historia a pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułach do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznychCyuńczyk, Filip--
2016Restitutio ad integrum – prawno-polityczna doktryna ośrodka legalistycznego polskiej emigracji politycznej na Zachodzie (1945-1990)Gotowiecki, Paweł--
2016Projekt ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń z 1970 r. w ocenie uczestników dyskusji społecznejŁysko, Marcin--
2016Skala i przyczyny powstawania zjawiska utworów osieroconych w aspekcie historycznymBanasiuk, Joanna--
2016Dekret PKWN o reformie rolnej 1944 r. na przykładzie północnego Mazowsza – ziemia pułtuskaSkarżyński, Łukasz--
2016Status prawny mniejszości narodowych na obszarze Czech w byłej Republice Czechosłowacji w latach 1918-1992Żelazny, Krystian--
2016Artykuły wojenne dla artylerii koronnej Augusta III z 1737 r.Ciesielski, Tomasz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25