REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5386
Tytuł: Władza rodzicielska a kontakty z małoletnim dzieckiem. Instytucja pieczy naprzemiennej na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 1062)
Inne tytuły: Parental authority and contacts with the child. Alternate care institution under the Act of 25 June 2015. “On Amendments to the Acts – Family and Guardianship Code and Code of Civil Procedure” (O.J. 2015, item 1062)
Autorzy: Danilewicz-Prokorym, Wiktoria
Słowa kluczowe: contacts
parental authority
child
parents
child welfare
alternate care
kontakty
władza rodzicielska
dziecko
rodzice
dobro dziecka
piecza naprzemienna
Data wydania: 2016
Data dodania: 30-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 371-380
Abstrakt: This Article is about the nature of contacts between the so-called “peripheral” parents and children. It discusses the issue of dependence of access rights on parental authority, over the subsequent amendments of the family law in Poland. The paper describes the basic forms of exercising contacts between parents and children. It also presents forms of regulating them in legal proceedings. The guiding principles which should guide the court in issuing decisions which determine the scope and method of contact of parents with children are pointed out in the article. It also shows the institution of “alternate care” introduced to the Family and Guardianship Code under the Act of 25 June 2015 amending the Act - Code of Family and Guardianship Code and the Law - Code of Civil Procedure, which entered into force on 29 August 2015.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5386
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.22
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.