REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5371
Tytuł: Status prawny mniejszości narodowych na obszarze Czech w byłej Republice Czechosłowacji w latach 1918-1992
Inne tytuły: Legal status of National Minorities within the Czech in the Czechoslovac Republic in years 1918-1992
Autorzy: Żelazny, Krystian
Słowa kluczowe: Czechoslovak Republic
national minorities
constitution
The Charter of Fundamental Rights and Freedoms
international agreements
Czechosłowacja
mniejszości narodowe
konstytucja
Karta Podstawowych Praw i Wolności
umowy międzynarodowe
Data wydania: 2016
Data dodania: 28-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 117-128
Abstrakt: The Republic of Czechoslovakia, since the moment of its establishment in 1918, had to deal with two problems - a significant percentage of national minorities residing on its territory and mutual coexistence based on the partnership of two main nations, Czechs and Slovaks. Despite the fact that during the twenty-year period between the two World Wars, Czechoslovakia was considered to be the model of a democratic nation, however, it was not fully successful in handling the problems of multi-nationality, which as a result was one the reasons that led to its collapse. After the Second World War, when Czechoslovakia found itself in the bloc of Communist countries, the nationality problem was marginalized. In the 1960s, especially after the establishment of the federal nation, the problem returned and its development continued until the end of the federation in 1992. The experience of the Republic of Czechoslovakia with national minorities did not cease along with the end of the federation. It can still be noticed in the contemporary legislations of both the Czech Republic and the Republic of Slovakia.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
E-mail: kztz@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5371
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.07
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.