REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5376
Tytuł: Prawo, historia a pamięć zbiorowa. Odwołania do przeszłości w preambułach do konstytucji Łotwy i Węgier na tle innych państw postkomunistycznych
Inne tytuły: Law, history and collective memory. References to the past in the preambles to the Constitution of Latvia and Hungary in comparison with other post-communist countries
Autorzy: Cyuńczyk, Filip
Słowa kluczowe: legal petrifi cation of the past
history after democratic transition
Central and Eastern European constitutions
collective memory after the communism
prawna petryfikacja pamięci
historia po przejściu ustrojowym
konstytucjonalizm w Europie Środkowej i Wschodniej
pamięć zbiorowa po komunizmie
Data wydania: 2016
Data dodania: 29-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 221-233
Abstrakt: The main task of the text is a comparative presentation of the legal methods for the petrification of the historical narrations after the collapse of communism in central and eastern Europe. The purpose is mainly to show how M. Halbwachs concepts of collective memories creation are in use in the preambles to Latvia and Hungarian constitutions. These two acts are presented in comparison to constitutional acts from some other post–communist states from the region such as Poland, the Czech Republic, Slovakia and Lithuania. Another important problem is related to the question of why in fact states are deciding to use such a tool inside their constitutions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: filip.cyunczyk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5376
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.12
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_1_2016_F.Cyunczyk_Prawo_historia_a_pamiec_zbiorowa.pdf567,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.