REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5380
Tytuł: Open Adoption
Autorzy: Bayle, Elsa Sabater
Słowa kluczowe: adoption
open adoption
right of access
adopcje
otwarte adopcje
prawo do kontaktów
Data wydania: 2016
Data dodania: 30-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 273-291
Abstrakt: 1. “Open Adoption”. 2. Maintaining relationships with the family of origin. a) The art. 235-47 CCCat: recognition to adopted children to interact with their families; b) Recognition of the right of access to the children separated from their families after the declaration of abandonment; c) The visitation right of children separated from their families in the regional rules; d) The right to visit the child recognized by the art. 116 of the Llei 14/2010 of 27 May of law and Opportunities in Children and Adolescents; e) Summary. 3. The British precedent: adoption order and adoption contact order a) Outline of the regulation; b) The ‘adoption order’; c) Indirect ways and alternatives to ‘visitation right’ forms; d) Advantages and disadvantages; e) The eighth chapter of the report of the British Parliament; f) The new sections 51A and 51B of the AChA2002 introduced by the ChFA2014(the ‘post adoption contact order’). 4. Article 178.4 of the CC. Notes for future application.
Afiliacja: Public University of Navarra
E-mail: elsa@unavarra.es
URI: http://hdl.handle.net/11320/5380
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.16
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_1_2016_ES.Bayle_Open_Adoption.pdf578,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.