REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5389
Tytuł: Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2015)
Inne tytuły: Chronicle of the Department of Historical and Legal Sciences and Comparative Legal Studies of the Law Faculty, University of Bialystok (2015)
Autorzy: Łysko, Marcin
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 409-413
URI: http://hdl.handle.net/11320/5389
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.25
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1
Varia (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.