REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5378
Tytuł: The Spanish Intercountry Adoption: an Approach to the Law 54/2007
Autorzy: Ángel, José Luis Iriarte
Słowa kluczowe: adoption
intercountry adoption
jurisdiction
PIL
IAA
adopcja
adopcje międzynarodowe
jurysdykcja
prawo prywatne międzynarodowe
Data wydania: 2016
Data dodania: 29-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 249-257
Abstrakt: The International Adoption Act (Law 54/2007, of December 28, hereinafter the IAA), is the first special Private International Law (PIL) act issued in Spain. The previous system was characterized by being dispersed. The IAA put an ‘end to the regulatory dispersion characteristic of the previous legislation’, inspired by the ‘interests of the minor’ as a guide to all adoption processes.
Afiliacja: Universidad Pública de Navarra
E-mail: jluis.iriarte@unavarra.es
URI: http://hdl.handle.net/11320/5378
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.14
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_1_2016_JLI.Angel_The_Spanish_Intercountry_Adoption.pdf550,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.