REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5375
Tytuł: Restitutio ad integrum – prawno-polityczna doktryna ośrodka legalistycznego polskiej emigracji politycznej na Zachodzie (1945-1990)
Inne tytuły: Restitutio ad integrum – legal and political doctrine of the legalistic centre of the Polish political emigration in the West (1945-1990)
Autorzy: Gotowiecki, Paweł
Słowa kluczowe: ius postliminii
state-in-exile
Polish emigration
rząd na uchodźstwie
polska emigracja
Data wydania: 2016
Data dodania: 29-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 1, 2016, s. 205-220
Abstrakt: The article raises the subject of legal and political doctrine formed by the presidential (legalistic) centre of the postwar Polish pro-independence emigration in the West. The objective of the text is to define assumptions of the mentioned doctrine as well as to analyze conditionings of this doctrine’s reception in circumstances of the system-wide transformation of the Polish People’s Republic over the years 1988-1991. The author, in a chronologically problematic order, presents political realities and legal basics of the constitutionalizing of the emigrational “state-in-exile”, ideological, legal and political fundamentals of the emigrational doctrine as well as unsuccessful – according to the author – attempts to integrate the assumptions of this doctrine into the process of changes taking place in the country at the breakthrough of the 1980s and 1990s.
Afiliacja: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
E-mail: gotowiecki@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5375
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.01.11
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_15_1_2016_P.Gotowiecki_Restitutio_ad_integrum.pdf585,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.