REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2987
Tytuł: Polska w Unii Europejskiej – skala sukcesu i oczekiwań
Inne tytuły: Poland in European Union: scale of success and expectations
Autorzy: Kupiec, Leszek
Słowa kluczowe: Unia Europejska
rozwój społeczno-gospodarczy
fundusze strukturalne
polityka rządu
European Union
socio-economic development
structural funds
government policy
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 19-32
Abstrakt: Głównym zadaniem polityki spójności Unii Europejskiej jest wyrównywanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów krajów członkowskich, a także generowanie dla nich szans rozwojowych. Celem artykułu jest analiza sytuacji Polski po wejściu do struktur Unii Europejskiej oraz wpływu funduszy europejskich na tempo rozwoju i przemian gospodarczych w Polsce na tle innych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.
The main task of EU cohesion policy is to equalise the existing disparities in the socio-economic development of Member States and to generate development opportunities for them. The principal aim of this paper is to analyse the situation of Poland after entering the EU, as well as the impact of European funds on Poland's pace of development and economic transformation in comparison with other countries comprising the EU.
Afiliacja: Leszek Kupiec - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2987
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Kupiec.pdf239,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.