REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2991
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w projekcie europejskim realizowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego
Inne tytuły: Risk management in european projects implemented by local government units
Autorzy: Jastrzębska, Maria
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem
projekt europejski
jednostka samorządu terytorialnego
risk management
European project
local government unit
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 105-119
Abstrakt: W artykule wskazano cechy jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu sektora finansów publicznych, która ma istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem w jej działalności, w tym w zarządzaniu ryzykiem projektu europejskiego. W artykule przedstawiono również rodzaje ryzyka występujące w cyklu życia projektu europejskiego oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem w takim projekcie. Sformułowano także rekomendacje dotyczące tego procesu, aby zarządzanie ryzykiem projektu europejskiego było efektywne.
The paper points out the features of local government units which have a significant impact on risk management in European projects. Also described are different kinds of risks in the life cycle of a European project. The author presents particular the phases of the risk management process in such projects. Moreover, the paper includes recommendations for effective risk management in European projects.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
E-mail: maria. jastrzebska@ug.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2991
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Jastrzebska.pdf239,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)