REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2984
Tytuł: Perspektywa finansowa do 2020 roku a wyzwania dla Unii Europejskiej
Inne tytuły: Financial perspective 2014-2020 and challenges faced by European Union
Autorzy: Poskrobko, Bazyli
Słowa kluczowe: wyzwania cywilizacyjne
antropogeniczne obciążenie środowiska
zmiany klimatu
idea zrównoważonego rozwoju
koncepcja zielonej gospodarki
odporność na globalne zagrożenia
koszty polityki ochrony klimatu
wydatki Unii Europejskiej na poprawę odporności
global threats
resistance to global threats
characteristics of resistance
instruments of resistance,
national strategy for strengthening resistance to global threats
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 3-18
Abstrakt: W artykule przedstawiono realne i potencjalne wyzwania, które stoją przed Unią Europejską w okresie zmian cywilizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z antropogenicznego obciążenia środowiska przyrodniczego. Wskazano narzędzia, które należałoby podjąć w perspektywie finansowej 2014-2020 od idei zrównoważonego rozwoju i koncepcji zielonej gospodarki do pakietu energetycznoklimatycznego. Obszerniej zaprezentowano problem kształtowania odporności na globalne zagrożenia w kontekście szacunku kosztów działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu w okresie do 2030 roku.
In modern history, global threats have never been visible to such an extent as at present. For several years, fifty global threats have been analysed for the needs of the World Economic Forum in Davos. The number of these threats is not decreasing, yet the degree to which some of them affect us does seem to change. Global threats are becoming a great challenge for management sciences. There emerged an urgent demand for design methods, processes and instruments of management. The paper presents examples of threats that are present in each element of the macrosystem: economy-society-environment-informationinstitutions, as well as the factors influencing the resistance of organisational units to these threats. As the key instrument, the national strategy for enhancing resistance to global threats is discussed. The strategy ought to constitute a collection of several strategies and detailed programmes, e.g. it needs to address the issue of climate change, long-term national spatial policy, or a programme of counteracting social exclusion and poverty.
Afiliacja: Bazyli Poskrobko, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: bposkrobko@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2984
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Poskrobko.pdf349,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.