REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2993
Tytuł: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną jako wyraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Inne tytuły: Investment in health infrastructure as expression of sustainable development in new EU financial perspective: the case of Zachodniopomorskie voivodeship
Autorzy: Dylewski, Marek
Słowa kluczowe: finansowanie
fundusze Unii Europejskiej
infrastruktura ochrony zdrowia
financing
EU funds
health care infrastructure
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 137-153
Abstrakt: Artykuł dotyczy zasady zrównoważonego rozwoju jako jednej z podstawowych zasad, które determinują nowy okres programowania Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju odnosi się do człowieka, jego zdrowia i wykorzystania pracy ludzkiej jako jednego z komponentów zrównoważonego rozwoju. Środki Unii Europejskiej mają służyć realizacji tej zasady. W artykule dokonano oceny wsparcia rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia finansowanej ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Wskazano również, jak będzie realizowana zasada zrównoważonego rozwoju w ochronie zdrowia, w nowym okresie programowania.
The paper is concerned with the principle of sustainable development as one of the basic principles that determine the new programming period of the EU. The idea of sustainable development applies to people, their health, and the use of human labour. The EU funds are designed to implement this principle. The author assesses the support given to the development of health infrastructure, financed from EU funds in the 2007-2013 programming period, based on the analysis of Zachodniopomorskie (West Pomeranian) province. It is also indicated how the principle of sustainable development will be implemented in health care in the new programming period.
Afiliacja: Marek Dylewski - Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
E-mail: marek.dylewski@wsb.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2993
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Dylewski.pdf247,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.