REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2998
Tytuł: Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju
Inne tytuły: Views of economics students on entrepreneurship and factors influencing its development
Autorzy: Roszkowska-Mądra, Barbara
Parfieniuk, Angelika
Studnicki, Marcin
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość
postawy przedsiębiorcze
poglądy o przedsiębiorczości
enterprise
entrepreneurial attitudes
views of entrepreneurship
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 217-235
Abstrakt: Celem opracowania jest empiryczne zbadanie poglądów młodzieży akademickiej o zjawisku przedsiębiorczości i czynnikach kształtujących jej rozwój. Badania ankietowe przeprowadzono na próbie losowej stu studentów studiów ekonomicznych. Ich wyniki wykazały, że młodzież akademicka postrzega przedsiębiorczość głównie przez pryzmat nabywanych umiejętności praktycznych (pracy w czasie studiów, praktyk studenckich i innych rodzajów działalności zawodowej), a także przyswajania wiedzy teoretycznej na wykładach i ćwiczeniach. Co więcej, w opinii studentów, ważnym czynnikiem w kształtowaniu się postawy przedsiębiorczej człowieka jest proces jego wychowania, a zwłaszcza wzorce i wartości wyniesione z domu rodzinnego.
The aim of the paper is to conduct survey research regarding students’ views of entrepreneurship as a social phenomenon and the factors affecting its development. The survey was performed on a random sample of a hundred students of economics and related disciplines. The results of the study show that the students perceived entrepreneurship mainly as a collection of acquired practical skills (developed through academic education, student work experience programmes, and other professional activities), as well as during lectures and classes attended at university. Additionally, students thought that the upbringing process – the patterns and values instilled by parents – might be an important determinant of entrepreneurial attitude.
Afiliacja: Barbara Roszkowska-Mądra – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku; Angelika Parfieniuk – Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku; dr Marcin Studnicki – Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
E-mail: Barbara Roszkowska-Mądra: broszkowska@poczta.onet.pl; Angelika Parfieniuk: angelika.parfieniuk@gmail.com; Marcin Studnicki: marcin_studnicki@sggw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2998
DOI: 10.15290/ose.2014.06.72.15
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
15_Roszkowska.pdf317,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.