REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2268
Tytuł: Функционально -стилистические особенности использования фразеологизмов библейского происхождения в публицистике
Inne tytuły: Functional-stylistic properties of the use of idioms of biblical origin in journalism
Właściwości funkcjonalno-stylistyczne użycia frazeologizmów pochodzenia biblijnego w publicystyce
Autorzy: Maksimowicz, Eugenia
Słowa kluczowe: religious vocabulary
idioms biblical
Russian papers
Data wydania: 2014
Data dodania: 18-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVIII, 2014, s. 113-123
Abstrakt: Idioms of biblical origin are used as the means of creation of the appropriate color and expression in journalistic texts. They work actively in the information, analytical and artisticjournalistic style. Their largest productivity is noticeable in the headlines of newspaper articles, reports and interviews. These idioms pursue nominative, emotive and advertising function in journalism.
Frazeologizmy pochodzenia biblijnego są używane jako środek służący kreacji odpowiedniego kolorytu i ekspresji w tekstach publicystycznych. Aktywnie funkcjonują one w stylu informacyjnym, analitycznym i artystyczno-publicystycznym. Największa ich produktywność jest zauważalna w nagłówkach artykułów prasowych, reportaży i wywiadów. Omawiane frazeologizmy realizują w publicystyce funkcję nominatywną, informacyjną, emotywną i reklamową.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2268
DOI: 10.15290/lingdid.2014.18.10
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2014, tom XVIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_18_Maksimowicz.pdf150,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.