REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2260
Tytuł: Specyfika pracy z dziećmi na lekcji języka rosyjskiego
Inne tytuły: The specificity of working with children in the Russian language lessons
Специфика работы с детьми на уроке русского языка Статья
Autorzy: Kruglicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: Russian language
learning trough play
modern technologies
multicultural teaching
teacher’s personality
Data wydania: 2014
Data dodania: 16-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVIII, 2014, s. 101-111
Abstrakt: This article aims at introducing the issue of teaching Russian to children in a primary school and at the same time it is an attempt to answer the question – how to work with the young learners in order to establish a bedrock on which their further education will be based? The article provides us with the most important aspects of the work with children such as: learning through play and movement or learning through new technologies as tools fostering the modern process of language teaching as well as enhancing the attractiveness and effectiveness of the didactic activities. The article also contains examples of the didactic games taken from everyday experience of the author during her work with learners in the primary school.
Статья знакомит читателей с вопросом обучения русскому языку детей в начальной школе. Делается попытку ответить на вопрос – как работать с детьми, чтобы выработать основу, на которой будет базировать их будущее языковое обучение? В работе мы знакомимся с важнейшими аспектами работы с детьми: учёбой с использованием дидактических игр, учёбой с применением мультимедийных техно- логий – орудиями, поддерживающими языковое обучение, повышающими привлекатель- ность и эффективность дидактических задач. Статья содержит много примеров языковых игр на уроке русского языка, возникшими на основе ежедневного опыта работы автора с детьми в начальной школе.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2260
DOI: 10.15290/lingdid.2014.18.09
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (SPNJO)
Linguodidactica, 2014, tom XVIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_18_Kruglicz.pdf142,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.