REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białorutenistyka Białostocka : [334] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Białorutenistyka Białostocka rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Europy Zachodniej. Pismo jest adresowane do środowisk slawistycznych.

Redaktor naczelny: Halina Twaranowicz

Kontakt: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1,
15–420 Białystok,
e-mail: belsk2009@yandex.by
strona www: http://filologia.uwb.edu.pl/bb/index.php.htm

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 2081-2515
DOI: 10.15290/bb

Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 7

Przeglądaj