REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6672
Tytuł: Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom I. Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700–2015), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016, ss. 386.
Autorzy: Макаровска, Ольга
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 17, 2017, s. 407-412
URI: http://hdl.handle.net/11320/6672
DOI: 10.15290/sw.2017.17.28
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2017, tom 17

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.