REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6669
Tytuł: O grzechu pijaństwa w ruskich naukach dla kapłanów (metropolia kijowska od XI do pocz. XVIII w.)
Inne tytuły: The sin of drunkenness in the Ruthenian teachings of the priests (Kyiv Metropolitanate of 11th – the beginning 18th century)
Autorzy: Nowak, Alicja Z.
Słowa kluczowe: pijaństwo
grzech
kapłan
nauka
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 17, 2017, s. 353-378
Abstrakt: Moralists over several centuries devoted much attention to the problem of binge drinking. Regardless of age condemning this sin, commonly emphasizing as extremely dangerous source of other serious blames. The sin was particularly discussed in the context of the spiritual ministry of sinful priest. Especially teachers from the revival of the Orthodox times of early 17th century, often used to point out the contradiction, that exists between the ideal of the Christian priesthood and the need to bear witness to the truth of life and words and abuse of alcohol, which is its explicit denial, degrades morally, leads to ridicule and is the reason for scandal and even sin faithful. New to the printed sources from this period, is much stronger link with the specific problem of drunkenness and negligence of priest as celebrant, minister of the sacraments, especially the servant of the words and the teacher. It was connected with the then desire to rebuild priestly formation.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Katedra Ukrainoznawstwa
E-mail: alicja.z.nowak@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6669
DOI: 10.15290/sw.2017.17.25
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2017, tom 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_17_2017_A_Z_Nowak_O_grzechu_pijanstwa_w_ruskich_naukach_dla_kaplanow.pdf352,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.