REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6670
Tytuł: Na kulturowej granicy Polski i Białorusi – inspiracje literackie i wartości artystyczne Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki
Inne tytuły: On the cultural borderland of Poland and Belarus – literary inspirations and artistic value of the Home songbook by Stanisław Moniuszko
Autorzy: Stępniak, Zbigniew
Słowa kluczowe: Moniuszko
Śpiewnik domowy
pieśń solowa
liryka wokalna
poezja
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 17, 2017, s. 379-392
Abstrakt: The present work focuses on literary inspirations and artistic value of song lyrics included in the twelve-volume anthology of Stanisław Moniuszko’s songs known as the Home Songbook. The composer, who was born in the Minsk gubernia during the period of Russian partition, maintained strong bond with the Eastern frontier of Poland. The research conducted by the author of this study shows that Moniuszko used the texts created by 97 poets including many artists coming from the Eastern part of Poland (e.g. A. Mickiewicz, J. Czeczot, S. Witwicki, W. Syrokomla, J. Prusinowski etc.); in the collection of 364 songs and duos only 40 lyrics were written by foreign authors. Moniuszko’s work, with all their richness and diversity, played an important part in the cultivation of national identity of the Poles living under the Tsar’s rule; the Belarussians claim that a great deal of his songs have their roots in Belarusian folk culture.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji
E-mail: xzbyszek@me.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6670
DOI: 10.15290/sw.2017.17.26
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2017, tom 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_17_2017_Z_Stepniak_Na_kulturowej_granicy_Polski_i_Białorusi.pdf172,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.