REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6671
Tytuł: О современной богослужебной певческой практике старообрядцев Новосибирска (на примере службы мученикам и исповедникам, пострадавшим за правоверие в XVII веке)
Inne tytuły: About a modern liturgical singing practice of the Old Believers of Novosibirsk (on the example of service to the martyrs and confessors, suffered for their faith in the XVII century)
Autorzy: Светлова, Ольга
Słowa kluczowe: Сибирское старообрядчество
Русская Православная Старообрядческая Церковь
древнерусское певческое искусство
богослужебное пение
службы святым
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-cze-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 17, 2017, s. 393-406
Abstrakt: In the article the author adheres to the concept of defining the Old Believers as a living tradition that preserved the ancient Russian church singing art. The modern state of liturgical singing practice in the community of the Russian Orthodox Old Believer Church in Novosibirsk is considered. The particular qualities of the Old Believer service to the saints martyrs and confessors who suffered for their faith in the 17th century are analyzed. The author makes a conclusion about the uniqueness of the Old Believer culture, in which, despite inevitable modifications and updates, Old Russian liturgical singing continues to carry its true sacred meaning.
Afiliacja: Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Кафедра истории музыки
E-mail: svetlolga@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/6671
DOI: 10.15290/sw.2017.17.27
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2017, tom 17

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.