REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17 : [33]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści/Content

  ARTYKUŁY

 1. Violetta Borecka
  Psycholingwistyczne przyczyny fosylizacji w nauce języka angielskiego / Psycholinguistic factors of fossilization in the english language learning
 2. Małgorzata Bortliczek
  Eksploracja wzrokiem, słuchem i węchem w językowym obrazie ludzi i zwierząt – na podstawie tekstówz czasopisma „Kumpel” / Exploration with sight, hearing, and smell in the linguistic picture of people and animals – on the basis of texts from “Kumpel” magazine
 3. Władysława Bryła
  Skandalizacja jako sposób walki o wartości / Scandalization as the way to fight for values
 4. Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska
  Terminy metalingwistyczne w świadomości uczniów klas trzecich – na przykładzie nazw części mowy / Metalinguistic Terms in the Awareness of Third-Form Students: Parts of Speech
 5. Małgorzata Karwatowska
  Przyzwoitość w świadomości studentów lubelskich / Students’ awareness of decency
 6. Zuzanna Krótki
  Nazwy poranka w dawnej polszczyźnie / The names of dawn in old Polish language
 7. Leonarda Mariak
  Język polityki w konspiracyjnym nurcie prasy tajnej okresu powstania styczniowego (na przykładzie leksyki nacechowanej ekspresywnie) / Political language in the conspiracy movement of secret journals from the January Uprising (based on expressive lexis)
 8. Paulina Michalska-Górecka
  Nazwy innowierców w Iudicium (1570) Jakuba Wujka na tle zróżnicowania religijnego XVI-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów / Names of religious dissenters in Jakub Wujek’s Iudicium (1570) against the backdrop of confessional diversity in 16th-century Commonwealth of Poland and Lithuania
 9. Marta Nowak
  Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali / Translator as the author of films’ and series’ titles
 10. Tomasz Nowak
  Transformacje morfosyntaktyczne w badaniach eksperymentalnych, czyli lingwistyka między matematyką a psychologią / Morpho-syntactic transformations in experimental studies. Linguistics between mathematics and psychology
 11. Błażej Osowski
  Nazwy wykonawców zawodów i rzemieślników w XVIII-wiecznych inwentarzach dóbr szlacheckich z terenu Wielkopolski / Nomina agentis in the 18th century inventories of noble estates in the Wielkopolska region
 12. Diana Saniewska
  Emocjonalizm jako dominanta kompozycyjna tekstu blogowego. Uwagi socjolingwistyczne / Emotionalism as the composer dominance of blog text
 13. Konrad Kazimierz Szamryk
  Kreacja mowy potocznej w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Polski, krok po kroku (poziom A1) / Colloquial speech creation in a textbook for teaching Polish as a foreign language Polski, krok po kroku (A1 level)
 14. Joanna Szerszunowicz
  Analiza konotacji leksemu miód w zasobach wybranych języków europejskich / The analysis of the connotations of the lexeme honey in phraseological stock of selected european languages
 15. Robert Szymula
  Distinctive features of russian presidents’ inaugural speeches
 16. Bogdan Walczak, Agnieszka Mielczarek
  Prolegomena historyczne – wielojęzyczność w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Historical Prolegomena – Multilingualism in the Polish-Lithuanian Commonwealth

 17. Z LEKSYKI REGIONALNEJ

 18. Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
  Jak szczekają nasze psy na wschodniej granicy Polski: po rusku czy po polsku? / What “language” do our dogs “bark in” on the eastern border of Poland: in Ruthenian or in Polish?
 19. Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
  Zapożyczenie rubel ‘drąg do przyciskania siana na drabiniastym wozie’ w gwarach wschodniej Polski / A loanword rubel “a pole to press hay in ladder wagon” in dialects of Eastern Poland

 20. JĘZYK HISZPAŃSKI A INNE JĘZYKI. PRZYKŁADY WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ

 21. Ludmiła Furman
  ¿El spanglish – vehículo de la identidad transitoria? / Spanglish as a vehicle of the transitional identity / Spanglish oznaka tożsamości przejściowej?
 22. Bożena Kucała
  Hiszpański jako język obcy i język obcości w powieści Colma Tóibína Południe / Spanish as a foreign language and a language of alienation in Colm Tóibín’s South / Español como lengua extranjera y lengua de extranjeridad el la novela sur de Colm Tóibín
 23. Sara Moroz
  Terminy hiszpańskie w szesnastowiecznym rękopisie Gall. Fol. 220 z kolekcji berlińskiej w Krakowie / Spanish terms in the sixteenth-century manuscript. Gall. Fol. 220 from the Berlin collection in Crakow
 24. Jacek Perlin
  Iberyjska liga językowa / Asociación de lenguas ibéricas
 25. Anna Maria Tomczak, Małgorzata Janicka-Bieryło
  Język hiszpański jako element narracji w powieści Marlona Jamesa Krótka historia siedmiu zabójstw /Uso de español como una técnica narrativa en Breve história de siete asesinatos de Marlon James / The use of Spanish as a narrative technique in Marlon James’s A Brief History of Seven Killings
 26. Weronika Urbanik-Pęk
  Baba, baba y pan pan, o sea, el vocabulario que sorprende. Una aproximación a los falsos amigos entre el español y el polaco / Spanglish as a vehicle of the transitional identity / Spanglish oznaka tożsamości przejściowej?
 27. Paulina Węgrzyn
  ¿Cómo no hablar portuñol o espanholês? – los errores más frecuentes entre los estudiantes de filología hispánica que estudian portugués /Spanglish oznaka tożsamości przejściowej?

 28. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 29. Małgorzata Karwatowska
  Grzegorz Żuk, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki
 30. Małgorzata Karwatowska
  Zofia Agnieszka Kłakówna, Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty. Język polski. Wykłady z metodyki
 31. Bogusław Nowowiejski
  Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku, wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec
 32. Bogusław Nowowiejski
  Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, red. D. K. Rembiszewska
 33. Urszula Sokólska
  Tadeusz Lewaszkiewicz, Język powojennych przesiedleńcówz Nowogródka i okolicy
 34. Anetta Bogusława Strawińska
  Anna Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej
 35. Bogdan Walczak
  Dorota Rojszczak-Robińska, Staropolskie pasje: „Rozmyślanie przemyskie”, „Sprawa chędoga”, „Karta Rogawskiego”. Źródła – język – fabuła
 36. Marek Zieliński
  Dorota Rojszczak-Robińska, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych (Deutsch für Studenten der Verwaltungslehre, Rechts- und Sozialwissenschaften)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 33
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych (Deutsch für Studenten der Verwaltungslehre, Rechts- und Sozialwissenschaften), Rzeszów: UR 2015Zieliński, Marek--
2017Dorota Rojszczak-Robińska, Staropolskie pasje: „Rozmyślanie przemyskie”, „Sprawa chędoga”, „Karta Rogawskiego”. Źródła – język – fabuła, Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2016, ss. 426Walczak, Bogdan--
2017Anna Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej „Rozprawy i studia [Uniwersytet Szczeciński]”, t. (MXXXIV) 960 Szczecin 2017, ss. 321Strawińska, Anetta Bogusława--
2017Tadeusz Lewaszkiewicz Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Poznań 2017, ss. 512Sokólska, Urszula--
2017Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod red. Doroty K. Rembiszewskiej, Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Tow. Naukowe im. Wagów, Warszawa – Łomża 2016, ss. 319Nowowiejski, Bogusław--
2017Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku Wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec, Warszawa–Kraków 2016, ss. 316Nowowiejski, Bogusław--
2017Zofia Agnieszka Kłakówna, Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty. Język polski. Wykłady z metodyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ss. 471Karwatowska, Małgorzata--
2017Grzegorz Żuk, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ss. 322Karwatowska, Małgorzata--
2017¿Cómo no hablar portuñol o espanholês? – los errores más frecuentes entre los estudiantes de filología hispánica que estudian portuguésWęgrzyn, Paulina--
2017Baba, baba y pan pan, o sea, el vocabulario que sorprende. Una aproximación a los falsos amigos entre el español y el polacoUrbanik-Pęk, Weronika--
2017Język hiszpański jako element narracji w powieści Marlona Jamesa Krótka historia siedmiu zabójstwTomczak, Anna Maria; Janicka-Bieryło, Małgorzata--
2017Iberyjska liga językowaPerlin, Jacek--
2017Terminy hiszpańskie w szesnastowiecznym rękopisie Gall. Fol. 220 z kolekcji berlińskiej w KrakowieMoroz, Sara--
2017Hiszpański jako język obcy i język obcości w powieści Colma Tóibína PołudnieKucała, Bożena--
2017¿El spanglish – vehículo de la identidad transitoria?Furman, Ludmiła--
2017Zapożyczenie rubel ‘drąg do przyciskania siana na drabiniastym wozie’ w gwarach wschodniej PolskiRembiszewska, Dorota Krystyna; Siatkowski, Janusz--
2017Jak szczekają nasze psy na wschodniej granicy Polski: po rusku czy po polsku?Rembiszewska, Dorota Krystyna; Siatkowski, Janusz--
2017Prolegomena historyczne – wielojęzyczność w Rzeczypospolitej Obojga NarodówWalczak, Bogdan; Mielczarek, Agnieszka--
2017Distinctive features of russian presidents’ inaugural speechesSzymula, Robert--
2017Analiza konotacji leksemu miód w zasobach wybranych języków europejskichSzerszunowicz, Joanna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 33