REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6594
Tytuł: Analiza konotacji leksemu miód w zasobach wybranych języków europejskich
Inne tytuły: The analysis of the connotations of the lexeme honey in phraseological stock of selected european languages
Autorzy: Szerszunowicz, Joanna
Słowa kluczowe: connotation
contrastive analysis
honey
phraseological unit
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 221-244
Abstrakt: The aim of the paper is to conduct a contrastive analysis of the connotations of the lexeme HONEY in phraseological units from selected European languages. The units were excerpted from various lexicographic works. The cultural significance of honey is discussed briefly to shed light on its function in the Mediterranean cultures. The connotation of the name are divided into three categories: I – based on objective features, II – resulting from objective characteristics, mostly sweetness, III – further associations. The phraseological units are analyzed within the framework of this division, so that it could be determined which connotations are employed in particular languages.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: joannaszersz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6594
DOI: 10.15290/baj.2017.17.14
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_J_Szerszunowicz_Analiza_konotacji_leksemu_miod.pdf215,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.