REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6596
Tytuł: Prolegomena historyczne – wielojęzyczność w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Inne tytuły: Historical Prolegomena – Multilingualism in the Polish-Lithuanian Commonwealth
Autorzy: Walczak, Bogdan
Mielczarek, Agnieszka
Słowa kluczowe: history of Polish
linguistic diversity
linguistic integration
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 255-268
Abstrakt: The article presents a concise characteristic of the linguistic diversity in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania and later (from 1569 that is from the Union of Lublin) in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The heyday of this diversity was in the 15th century before the Polish-Lithuanian Commonwealth was created. From this century (the gentry of the Commonwealth) and even more intensively from the 16th century, the process of the linguistic integration began, at first spontaneously spreading in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, and later (as we mentioned above, from 1569) in the Polish-Lithuanian Commonwealth. As a result of this integration, Polish came to be the first language of the political elites. It is worth reminding that the linguistic integration was accompanied by a religious unification. In the 17th century one can observe transcending of Polish (as a language of the higher culture) beyond the borders of the Polish-Lithuanian Commonwealth (to Moscow and Wallachia).
Afiliacja: Bogdan WALCZAK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; PWSZ im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski
Agnieszka MIELCZAREK - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: Agnieszka MIELCZAREK: agnieszka.mielczarek@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6596
DOI: 10.15290/baj.2017.17.16
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_B_Walczak_A_Mielczarek_Prolegomena_historyczne.pdf134,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.