REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6619
Tytuł: Baba, baba y pan pan, o sea, el vocabulario que sorprende. Una aproximación a los falsos amigos entre el español y el polaco
Inne tytuły: Baba, baba and pan, pan, the suprising vocabulary. An approach to false friends between Spanish and Polish
Baba, baba i pan, pan, czyli zaskakujące słownictwo. Homonimia międzyjęzykowa między językami hiszpańskim i polskim
Autorzy: Urbanik-Pęk, Weronika
Słowa kluczowe: homonimia międzyjęzykowa
pułapki językowe
język polski
język hiszpański
podobieństwa
nauka języka obcego
falso amigo
falso cognado
polaco
español
coincidencias
enseñanza de ELE
false friends
false cognate
Polish
Spanish
language teaching
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 347-357
Abstrakt: Każdy z nas, ucząc się języka obcego, porównuje nowo poznane struktury i słownictwo ze swoim językiem ojczystym ułatwiając sobie w ten sposób zrozumienie. Ucząc się alfabetu nowego języka zwracamy uwagę na wymowę poszczególnych głosek i porównujemy ją do realizacji poszczególnych fonemów w naszym języku, następnie przyglądamy się gramatyce, aż w końcu poznajemy nowe słownictwo. Wiele nowych słów brzmi tak samo jak słowa w naszym języku lub zapisuje się je w bardzo podobny czy nawet identyczny sposób. Jednakże, semantyka tych słów, najczęściej odbiega od siebie znacząco. Takie pary w językach polskim i hiszpańskim, zwane pułapkami językowymi czy bardziej fachowo, homonimią międzyjęzykową, stanowią przedmiot niniejszego tekstu. Po krótkim omówieniu zagadnień teoretycznych, zostało przytoczonych i omówionych kilka przykładów takich pułapek językowych między polskim a hiszpańskim, a wszystkie pary słów wspomniane w tekście znalazły swoje miejsca w trzech różnych tabelach.
Cuando aprendemos un idioma, lo primero que hacemos es buscar similitudes con nuestra lengua materna para facilitar el proceso de aprendizaje. Comparamos primeramente la pronunciación, los sistemas gramaticales y pronto llegamos al vocabulario y nos sorprendemos viendo tantas palabras que parecen ser iguales. Pero lo son solo a nivel ortográfico ya que semánticamente tienen poco en común. Estos famosos pares, los llamados falsos amigos entre el español y el polaco son el punto de interés del presente trabajo. Después de revisar distintas aproximaciones teóricas al fenómeno, las analizaremos lingüística y semánticamente, agrupándolas en tres tablas distintas.
When we are learning a new foreign language, we often try to meet some similarities to make our learning process easier. We start with the comparison of the pronunciation, then we observe the grammatical system and finally we analise the vocabulary. And we are suprised to see so many similar words. Usually they are similar just at the ortographic level because their meanings are totally different. Those famous pares, called false friends, between Spanish and Polish will form the point of interest of this article. After examining various approaches to the phenomenon, a summary of false friends between Spanish and Polish will be presented in three different tables.
Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
E-mail: weronika.urbanik-pek@up.krakow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6619
DOI: 10.15290/baj.2017.17.24
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_W_Urbanik-Pek_Baba_baba_y_pan_pan.pdf138,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.