REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6595
Tytuł: Distinctive features of russian presidents’ inaugural speeches
Inne tytuły: Cechy mów inauguracyjnych prezydentów rosyjskich
Autorzy: Szymula, Robert
Słowa kluczowe: political discourse
president
Russia
dyskurs polityczny
prezydent
Rosja
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 245-253
Abstrakt: The political discourse is a complex linguistic phenomenon which attracts attention of many scientists from different fields, which shows its interdisciplinary character. The inaugural speech of president elect is one of the most important genres of political discourse. The tradition of this genre was formed many years ago in the United States of America. It is a relatively new for Russia, but a very important genre of Russian political discourse. Thanks to intention of the speech (unification of nation), its emotional saturation, conformity of its content and citizens’ expectations the inaugural speech is an effective instrument of political activity. The material for the research was Russian Presidents’ speeches (president Putin: 2000, 2004, 2012, President Medvedev: 2008). This work is devoted to the analysis of their features: a composition, a subject–matter, lexical features, functions of the speech and their realization.
Dyskurs polityczny to złożone zjawisko językowe, które przyciąga uwagę wielu badaczy z różnych dziedzin, co świadczy o jego interdyscyplinarności. Mowa inauguracyjna prezydenta elekta jest jednym z najważniejszych gatunków tego typu dyskursu. Jego tradycja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jest to stosunkowo nowy dla Rosji, ale bardzo ważny gatunek rosyjskiego dyskursu politycznego. Dzięki intencji przemówienia (zjednoczenia narodu), jego nasyceniu emocjonalnemu, zgodności jego treści i oczekiwań obywateli, mowa inauguracyjna jest skutecznym instrumentem aktywności politycznej. Materiałem do badań były przemówienia prezydentów Rosji (prezydent Putin: 2000, 2004, 2012, prezydent Miedwiediew: 2008). Praca poświęcona jest analizie ich kompozycji, treści, cech leksykalnych, funkcji i ich realizacji.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: rszymula@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6595
DOI: 10.15290/baj.2017.17.15
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_R_Szymula_Distinctive_features_of_russian_presidents.pdf98,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.