REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4336
Tytuł: Prasa żydowska w Białymstoku (1918-1939)
Inne tytuły: Jewish Press in Białystok (1918-1939)
Autorzy: Fuks, Marian
Data wydania: 1989
Data dodania: 13-lip-2016
Wydawca: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 2, 1989, s. 240-249
Abstrakt: Jewish population in the Białystok region constituted 6,3% out of approximately 3 million Jews in Poland. They were potential receivers of rgional press published in Białystok and other towns in the region. In Białystok itself in the years 1918-1939 as many titles of Jewish press were appearing (above 60 in Yidish and 7 in Polish), among them single special occasion leaflets and ephemeras. They had less readership, however, than Jewish press published in Warsaw, while the most popular, reached the circulation of 4500 copies. The dailies published here represented different levels. Frequently they indudge readers of unrefined tastes, searchihg for cheap sensations. More valuable material can be found in the columns devoted to local and regional problems. Significant space was given to problems of anti-Semitism in Poland. The progress of Nazism in Germany was observed with consideration and anxiety. „Bialystoker Tegliche Cajtung" represented the highest level among papers published. The study is supplemented with a bibliographical index of Jewish press in Białystok in the inter-war period.
Opis: 500 lat osadnictwa żydowskiego na Podlasiu. Materiały z konferencji międzynarodowej, Białystok, 14 - 17 września 1987 r.
500 Years of the Jewish Settlement in Podlasie. Popers From the International Conference, Białystok, September 14 - 17, 1987.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4336
ISSN: 0239-9245
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1989, tom II

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_2_Fuks.pdf7,69 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.