REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4344
Tytuł: Bunt policjantów w getcie białostockim
Inne tytuły: The Mutiny of Jewish Policemen in the Białystok Ghetto
Autorzy: Datner, Szymon
Data wydania: 1989
Data dodania: 13-lip-2016
Wydawca: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 2, 1989, s. 333-335
Abstrakt: The activity of Jewish police (called Ordnungsdienst - OD) in the Ghettoes is definitely evaluated negatively. This assessment results from their cooperation in the extermination of Jews carried out by the Germans. In the Białystok Ghetto Isaac Markus was the leader of Jewish police consisting of tens, or possibly several hundred persons. During the so called „first action" of deportation of 6 000 people from the Ghetto (out of approximately 40 000 inhabitants) a group of OD policemen refused to cooperate with the Germans. They threw off their service caps and went to death with their compatriots. This remains the only case known to the author of a group refusal by Jewish police to cooperate with the Germans in the extermination procedures.
Opis: 500 lat osadnictwa żydowskiego na Podlasiu. Materiały z konferencji międzynarodowej, Białystok, 14 - 17 września 1987 r.
500 Years of the Jewish Settlement in Podlasie. Popers From the International Conference, Białystok, September 14 - 17, 1987.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4344
ISSN: 0239-9245
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1989, tom II

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_2_Datner.pdf3,15 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.