REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4335
Tytuł: Jewish Schaols in Białystok in the lnterwar Period
Inne tytuły: Szkoły żydowskie w Białymstoku w okresie międzywojennym
Autorzy: Murkies, Toni
Data wydania: 1989
Data dodania: 13-lip-2016
Wydawca: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 2, 1989, s. 232-239
Abstrakt: W Białymstoku, gdzie społeczność żydowska stanowiła przeważającą część mieszkańców w okresie międzywojennym, dzieci żydowskie miały możność wyboru kilka rodzajów szkół. Najbardziej ortodoksyjną szkołą był cheder, gdzie małamed (nauczyciel) nauczał w sposób tradycyjny, metodą pamięciową. Nauka odbywała się w języku hebrajskim. Zmodernizowaną odmianą tej szkoły był ortodoksyjno-syjonistyczny chorew cheder. Istniały również szkoły o charakterze świeckim, programowo antyortodoksyjne i antysyjonistyczne, o tendencjach socjalistycznych. Nauka odbywała się w języku jidisz, nie uczono natomiast w tych szkołach hebrajskiego. W mieście istniały dwa ogólnodostępne gimnazja dla młodzieży żydowskiej. W jednym językiem wykładowym był jidisz, w drugim hebrajski. W tym drugim nauczano również angielskiego, co było praktycznym przygotowaniem do wyjazdu do Palestyny. W latach 1921-1937 wyemigrowało do Palestyny 350-370 absolwentów tego gimnazjum (ok. 50% wszystkich absolwentów). Tylko wykształcenie gimnazjalne umożliwiało wejście do inteligencji. Jedynie nieznaczna ilość Żydów była przyjmowana do 3 gimnazjów publicznych. Większość z tych, którzy pragnęli uzyskać polskie wykształcenie, miała do wyboru jedno z 4 gimnazjów prywatnych (Zeligmana, Druskina, Gutmana i Społeczne). Były to szkoły elitarne, koedukacyjne, nauka w nich stała na wysokim poziomie. W gimnazjach tych kształtowano zrozumienie, nawet umiłowanie polskiej kultury, literatury i wartości narodowych. Tradycje polskich walk narodowowyzwoleńczych stanowiły dla Żydów wzorzec w dążeniach do uzyskania własnej państwowości, stąd żydowscy uczniowie gimnazjalni byli w większości gorącymi syjonistami.
Opis: 500 lat osadnictwa żydowskiego na Podlasiu. Materiały z konferencji międzynarodowej, Białystok, 14 - 17 września 1987 r.
500 Years of the Jewish Settlement in Podlasie. Popers From the International Conference, Białystok, September 14 - 17, 1987.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4335
ISSN: 0239-9245
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1989, tom II

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_2_Murkies.pdf6,18 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.