REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1 : [25]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Studia dedykowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej

  Tom XIV, z. 1
  pod redakcją
  Piotra Fiedorczyka

   Spis treści/Content

  1. Słowo wstępne
  2. Adam Lityński, publikacje w latach 2010–2015


  3. ARTYKUŁY

  4. Michał Arndt
   Kara śmierci w polskim prawie wojskowym 1944–1969
  5. Kazimierz Baran, Izabela Rudy
   The Tradition and Precedent-based Approach Responsible for the Specificity with which Some Universal Concepts of Private Law are Discussed in the English System
  6. Arkadiusz Bereza
   Polityczne i prawne uwarunkowania uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r.
  7. Józef Ciągwa
   Slovenskí kňazi v Krakovskej Arcidiecéze v rokoch 1920–1939
  8. Filip Cyuńczyk
   Dylematy wokół zagadnienia rządów prawa w potranzycyjnej Czechosłowacji (Rep. Czeskiej) i na Węgrzech – analiza przypadków
  9. Andrzej Drogoń
   Początki akademickiej edukacji humanistycznej i prawniczej na Górnym Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej
  10. Andrzej Dziadzio
   Kariera zawodowa sędziów austriackiego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiej
  11. Piotr Fiedorczyk
   Wizyta prawników radzieckich w Polsce w 1955 r. Dokument archiwalny o tematach i wynikach prawniczych konsultacji polsko-radzieckich
  12. Leonard Górnicki
   Unifikacja i kodyfikacja prawa o spółkach akcyjnych w II Rzeczypospolitej Polskiej
  13. Krzysztof Goźdź-Roszkowski
   Sposoby odzyskania dóbr ziemskich zabranych przez panującego w Polsce od XIII do połowy XV w.
  14. Stanisław Grodziski
   Uwagi o planach reformatorskich króla Jana Kazimierza
  15. Jan Halberda
   Fibrosa S.A. v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd (1942). Spółka z Kresów przed Izbą Lordów
  16. Marian Kallas
   Pozycja ustrojowa marszałka Sejmu w projektach konstytucyjnych z lat 1989–1991
  17. Leszek Kania
   Sądy wojenne w Ludowym Wojsku Polskim (1943–1945)
  18. Piotr Kołodko
   Kilka uwag na temat rzymskiego prawa karnego w Institutiones Marcianusa
  19. Józef Koredczuk
   Wrocławski okres w życiu Jana Baszkiewicza
  20. Przemysław Kowalski, Agnieszka Zemke-Górecka
   Zamówienia publiczne w Polsce a kodeks zobowiązań w latach 1933–1950
  21. Elżbieta Kundera
   Ład ekonomiczny po wielkim kryzysie gospodarczym w koncepcji Stanisława Grabskiego
  22. Karol Kuźmicz
   Filozoficzne przesłanki instrumentalizacji prawa w utopii komunistycznej
  23. Katarzyna Laskowska
   Karnoprawne regulacje krwawej zemsty w Związku Radzieckim
  24. Ewa Leniart
   Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy komunistycznego państwa za zbrodnie komunistyczne
  25. Karol Łopatecki
   Ustrój XVIII-wiecznego miasta Białystok
  26. Marcin Łysko
   Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Adam Lityński, publikacje w latach 2010–2015---
2015Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej PolskiejŁysko, Marcin--
2015Ustrój XVIII-wiecznego miasta BiałystokŁopatecki, Karol--
2015Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy komunistycznego państwa za zbrodnie komunistyczneLeniart, Ewa--
2015Karnoprawne regulacje krwawej zemsty w Związku RadzieckimLaskowska, Katarzyna--
2015Filozoficzne przesłanki instrumentalizacji prawa w utopii komunistycznejKuźmicz, Karol--
2015Ład ekonomiczny po wielkim kryzysie gospodarczym w koncepcji Stanisława GrabskiegoKundera, Elżbieta--
2015Zamówienia publiczne w Polsce a kodeks zobowiązań w latach 1933–1950Kowalski, Przemysław; Zemke-Górecka, Agnieszka--
2015Wrocławski okres w życiu Jana BaszkiewiczaKoredczuk, Józef--
2015Kilka uwag na temat rzymskiego prawa karnego w Institutiones MarcianusaKołodko, Piotr--
2015Sądy wojenne w Ludowym Wojsku Polskim (1943–1945)Kania, Leszek--
2015Pozycja ustrojowa marszałka Sejmu w projektach konstytucyjnych z lat 1989–1991Kallas, Marian--
2015Fibrosa S.A. v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd (1942). Spółka z Kresów przed Izbą LordówHalberda, Jan--
2015Uwagi o planach reformatorskich króla Jana KazimierzaGrodziski, Stanisław--
2015Sposoby odzyskania dóbr ziemskich zabranych przez panującego w Polsce od XIII do połowy XV w.Goźdź-Roszkowski, Krzysztof--
2015Unifikacja i kodyfikacja prawa o spółkach akcyjnych w II Rzeczypospolitej PolskiejGórnicki, Leonard--
2015Wizyta prawników radzieckich w Polsce w 1955 r. Dokument archiwalny o tematach i wynikach prawniczych konsultacji polsko-radzieckichFiedorczyk, Piotr--
2015Kariera zawodowa sędziów austriackiego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej PolskiejDziadzio, Andrzej--
2015Początki akademickiej edukacji humanistycznej i prawniczej na Górnym Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej PolskiejDrogoń, Andrzej--
2015Dylematy wokół zagadnienia rządów prawa w potranzycyjnej Czechosłowacji (Rep. Czeskiej) i na Węgrzech – analiza przypadkówCyuńczyk, Filip--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25