REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4059
Tytuł: Unifikacja i kodyfikacja prawa o spółkach akcyjnych w II Rzeczypospolitej Polskiej
Inne tytuły: Unification and Codification of the Law on Joint-Stock Companies in the Second Polish Republic
Autorzy: Górnicki, Leonard
Słowa kluczowe: joint-stock companies
unification and codification of law
Polish Commercial Code 1934
the system of concession
the normative system
spółki akcyjne
unifikacja i kodyfikacja prawa
polski kodeks handlowy 1934
system koncesyjny
system normatywny
Data wydania: 2015
Data dodania: 29-kwi-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 133-168
Abstrakt: The text is about the unification and the codification of the law on joint-stock companies in Poland in the years 1918–1939. The author analyses the process of preparing the draft, which led to the President’s decree from March 22nd, 1928, Law on Joint-Stock Companies (Journal of Laws No. 39, item 383). This decree was subsequently included into the Commercial Code, which was passed as the President’s decree from June 27, 1934, part I (Journal of Laws No. 57, item 502). As the author endeavours to prove, the law on joint-stock companies was a common work of the Codification Committee, established in 1919, and the Ministry of Industry and Commerce. The main contribution to the works was made by professor Aleksander Doliński, who was chairman of the subcommittee of commercial law in the Codification Committee. Also dr. Witold Supiński, legal counselor in the Ministry of Industry and Commerce, played an important role. In the last phase of works on the Commercial Code, the contribution of professor Tadeusz Dziurzyński should be mentioned. The author then characterizes the basic grounds of Polish law on joint-stock companies. He expresses that the normative system, instead of concession system, was implemented (with some exceptions). Like other modern legal systems, the law did not construct the definition of the joint-stock company, but pointed out the important elements which differentiate it from other companies. The author examines these elements. In conclusion he expresses that Polish law on joint-stock companies was an original law, based on domestic experience of commerce. However, it referred to the German Handelsgesetzbuch from 1897 (§ 178–319 HGB).
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
E-mail: lgrnicki@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4059
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.09
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Gornicki.pdf306,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.