REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4063
Tytuł: Pozycja ustrojowa marszałka Sejmu w projektach konstytucyjnych z lat 1989–1991
Inne tytuły: The Position of the Speaker of the Sejm in the Drafts of the Polish Constitution 1989–1991
Autorzy: Kallas, Marian
Słowa kluczowe: Polish Constitution
Sejm
Senat
Speaker
Marshal of the Sejm
marszałek Sejmu
Konstytucja
parlamentaryzm polski
Data wydania: 2015
Data dodania: 4-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 219-231
Abstrakt: The text evaluates the proposed regulations of the position of the ruling and auxiliary organs in Polish parliament (Sejm). The analyzis covers 11 drafts of the Polish constitution from 1989–1991. Among them there were: 2 parliamentary drafts, 4 coming from parties and 5 private ones. The vast majority of drafts concentrated on the position of the Speaker of the Sejm (so called Marshal). Only in two drafts, mainly in the draft prepared by the Senat in 1991, was the position of the Marshal weakened in favour of the Prezydium Sejmu, a collegial body which was supposed to steer the activity of both chambers of the Polish parliament. The further internal law of both chambers was supposed to determine the role and the structure of the internal organs of the parliament.
Afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
E-mail: goruch@vizja.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4063
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.13
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Kallas.pdf131,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.