REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4065
Tytuł: Kilka uwag na temat rzymskiego prawa karnego w Institutiones Marcianusa
Inne tytuły: A Few Remarks on the Roman Criminal Law in Marcian’s Institutions
Autorzy: Kołodko, Piotr
Słowa kluczowe: Roman criminal law
ancient Rome
jurist Marcianus
rzymskie prawo karne
starożytny Rzym
jurysta Marcianus
Data wydania: 2015
Data dodania: 4-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 253-268
Abstrakt: The text presents a few reflections on the Roman criminal law in the Institutions of Marcianus. During the analysis it has been established that the Justinianic compilers drew heavily on this jurist’s work. This was applied not only to individual institutions of criminal law (e.g. intentional and unintentional fault or crimen maiestatis), but also Marcianus’s fragments repeatedly pointed to titles of the books in librii terribiles (books 47 to 48 in the Digest of Justinian). Marcianus knew well the imperial constitutions (in particular rescripts), which was probably related to the work in the imperial office (scrinium libellorum). The imperial constitutions suit, primarily, the shape of criminal law in the imperial period, should be noted. One cannot exclude that the hypothetical work in the imperial office and a good knowledge of the imperial rescripts determined the frequent reaching for the Institutiones by the compilers of Justinian.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: p.kolodko@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4065
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.15
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Kolodko.pdf177,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.