REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4057
Tytuł: Kariera zawodowa sędziów austriackiego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiej
Inne tytuły: Austrian Judges Career in the Supreme Administrative Tribunal in the Second Polish Republic
Autorzy: Dziadzio, Andrzej
Słowa kluczowe: Supreme Administrative Tribunal
Austrian judges
sanacja regime
Second Polish Republic
Najwyższy Trybunał Administracyjny
austriaccy sędziowie
sanacja
II Rzeczpospolita
Data wydania: 2015
Data dodania: 29-kwi-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 109-122
Abstrakt: The May Coup d’´Etat of 1926 was a turning point in the activity of the Supreme Administrative Tribunal (Najwyższy Trybunał Administracyjny – NTA), in that it undermined the position of judges associated with the former Austrian Administrative Tribunal. Guarding the standards of Rechtsstaat the judges could not tolerate violations of law on the part of the government, e.g. the appointment of a General Election Commissioner in 1927. In particular, they couldn’t accept the behind-the-scenes pressure on an independent judiciary. The displacement of Jan Sawicki, president of the NTA, was a warning for all judges and a prelude to mass personnel purges. The reform of the administrative judiciary from 1932, as opposed to former reforms, completely ignored the reorganisation plan proposed by R. Różycki, another president of the NTA not backed by the new government. The task of reforming the NTA was delegated to people who were trusted by the new government (Sanacja).
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
E-mail: andrzej.dziadzio@uj.edu.pl
Opis: Artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego podczas międzynarodowego seminarium w Wiedniu w październiku 2013 r., zorganizowanego przez Uniwersytet Wiedeński pod ogólnym hasłem: „Zwischen Wien und Czernowitz. Rechts- und Staatswissenschaftliche Karrierewege um 1918”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4057
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.07
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Dziadzio.pdf154,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.