REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4070
Tytuł: Karnoprawne regulacje krwawej zemsty w Związku Radzieckim
Inne tytuły: Penal Regulations Concerning “Bloody Revenge” in the Soviet Union
Autorzy: Laskowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: penal law
Soviet Union
bloody revenge
prawo karne
Związek Radziecki
krwawa zemsta
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 325-336
Abstrakt: In her study, K. Laskowska has presented the essence of the so called “bloody revenge” custom, peculiar to many USSR nations. She has shown a legal response to this ‘relic of local customs’ provided for in the Soviet criminal codes. She has endeavoured to demonstrate that neither the Soviet nor the modern state has managed to eliminate it from the lives of some societies, since their deep-rooted devotion to family tradition, sense of honour and justice has proven stronger than the statutory law. She stresses that it remains alive in many nations of the North Caucasus.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: laskowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4070
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.01.20
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Laskowska.pdf155,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.