REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału", 22-24 maja 2014 : [47]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
  POLITYKA I KREACJA POTENCJAŁU
  KREACJA – INNOWACYJNOŚĆ - HANDEL ZAGRANICZNY

  red. Ewa Gruszewska

  CZĘŚĆ I
  Białystok 2015

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Wstęp

 2. Rozdział I
  KREACJA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

 3. Henryk J. Wnorowski
  Przejęcia i fuzje jako formuła ekspansji korporacji
 4. Aleksander Maksimczuk
  Sektory problemowe i pomoc selektywna a mechanizm kreacji zasobów gospodarczych w Polsce w pierwszej połowie transformacji
 5. Aneta Ejsmont
  Wpływ ekspansji gospodarczej na działalność kreacyjną sektora MŚP w Polsce
 6. Agnieszka Grzybowska, Anna Cudowska-Sojko
  Kreacja wartości przedsiębiorstwa a konkurencyjność
 7. Chrystyna Misiewicz
  Zasoby niematerialne w strukturze potencjału konkurencyjnego współczesnych przedsiębiorstw
 8. Ireneusz Miciuła
  Innowacje finansowe na rynku walutowym jako instrumenty kreacji gospodarczej
 9. Katarzyna Kazojć
  Corporate Social Responsibility w aspekcie kreacji potencjału regionu
 10. Justyna Kątnik-Prokop, Andrzej Prusek
  Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012

 11. Rozdział II
  POSTĘP TECHNICZNY W BUDOWIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POLSKI

 12. Jan Kowalik
  Innowacyjność gospodarki polskiej na tle innych państw UE
 13. Piotr Dzikowski
  Rola powiązań przemysłowych w kreowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce
 14. Kamil Waligóra
  Parki naukowe, technologiczne i przemysłowe jako narzędzie wspierające potencjał innowacyjny polskiej gospodarki
 15. Dorota Łangowska
  Wpływ parków naukowo-technologicznych na kreowanie współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi w Polsce w latach 1995-2013
 16. Roman Tylżanowski
  Wykorzystanie koncepcji Open Innovation w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

 17. Rozdział III
  HANDEL ZAGRANICZNY A POTENCJAŁ GOSPODARCZY POLSKI

 18. Marek Maciejewski
  Pozycja konkurencyjna eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej na rynku Unii Europejskiej
 19. Andrzej Dzun
  Specjalizacja wewnątrzgałęziowa a wymiana handlowa z krajami Europy Wschodniej
 20. Adam Michalik
  Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw
 21. Veronika Piovarčiová, Ľubomír Darmo
  Importance of foreign direct investment for developing creative industry in Slovak Republic
 22. Edyta Polkowska
  Inwestycyjne uwarunkowania potencjału eksportowego gospodarki
 23. Wojciech Zysk
  Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego – przypadek Polski  WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO.
  POLITYKA I KREACJA POTENCJAŁU
  STRUKTURA GOSPODARKI - RYNEK PRACY -
  ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ ŻYCIA

  red. Anna Cudowska-Sojko

  CZĘŚĆ II
  Białystok 2015

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Wstęp

 2. Rozdział I
  ASPEKTY STRUKTURALNE A POTENCJAŁ GOSPODARCZY

 3. Anna Mitek
  Wyzwania i problemy rozwoju rynku usług medycznych w obliczu procesów globalizacyjnych
 4. Marcin Zawada
  Rola energetyki wiatrowej w rozwoju rynków energii w Polsce, Europie i na świecie
 5. Henryk Brandenburg, Przemysław Sekuła
  Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój przedsiębiorczości
 6. Julia Klimek, Marta Szaja
  Inwestycje w infrastrukturę jako determinanta rozwoju samorządów lokalnych – na przykładzie miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego
 7. Mirosław Antonowicz
  Regulacja rynku jako źródło poprawy funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego w przewozach ładunków
 8. Aleksander Prokopiuk, Aleksander Maksimczuk
  Zmiany struktury gospodarki i zakres realokacji zasobów w Polsce w początkach transformacji – uwagi ogólne
 9. Anna Tomczyk
  Znaczenie infrastruktury transportu dla wzrostu gospodarczego Polski
 10. Iwona Koza
  Zróżnicowanie dochodów polskich powiatów

 11. Rozdział II
  RYNEK PRACY A POTENCJAŁ GOSPODARCZY

 12. Dorota Kobus-Ostrowska
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla biznesu
 13. Mariusz Zieliński
  CSR a kreacja potencjału personelu
 14. Kinga Szmigiel
  Wybrane problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską
 15. Marta Martincová
  Theoretical aspects of the correlation between economic growth and unemployment

 16. Rozdział III
  ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ ŻYCIA A POTENCJAŁ GOSPODARCZY

 17. Bogumiła Grzebyk
  Natura 2000 jako element kształtowania równowagi między rolnictwem a ochroną środowiska
 18. Paulina Szyja
  Znaczenie zielonych przedsiębiorstw dla kształtowania rozwoju gospodarczego
 19. Katarzyna Przybyła
  Przekształcenia funkcji turystycznej jako czynnik wzrostu potencjału miasta. Studium przypadku Warszawy
 20. Vieroslava Holková
  Shaping Quality of Life in Slovakia After EU Accession
 21. Elżbieta Kuchta
  Kreacja potencjału przez lokalne społeczności wiejskie na przykładzie Małopolski
 22. Dorota Burzyńska
  Klastry ekologiczne instrumentem polityki innowacyjnej i ochrony środowiska
 23. Eleonora Gonda-Soroczyńska
  Górnicza kreacja gospodarcza w ośrodku uzdrowiskowym sprzecznością z oczekiwaniami społecznymi na przykładzie Goczałkowic-Zdroju

 24. Rozdział IV
  OD GOSPODARKI LOKALNEJ DO GLOBALNEJ

 25. Justyna Suska
  Gospodarka światowa wobec kryzysu. Dobrze zarządzane i zrównoważone firmy jako jeden z kluczowych elementów nowego modelu wzrostu?
 26. Karolina Tura
  Kierunki rozwoju strategii bezpośredniego celu inflacyjnego – studium przypadku wybranych państw europejskich
 27. Beata Skubiak
  Współpraca międzygminna narzędziem rozwiązywania problemów w świadczeniu usług publicznych
 28. Alina Walenia
  Rola instytucji publicznych w procesie wdrażania polityki spójności w regionach peryferyjnych Polski Wschodniej
 29. Andrzej Prusek
  Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 47
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego: polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia--Cudowska-Sojko, Anna
2015Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla PolskiPrusek, Andrzej--
2015Rola instytucji publicznych w procesie wdrażania polityki spójności w regionach peryferyjnych Polski WschodniejWalenia, Alina--
2015Współpraca międzygminna narzędziem rozwiązywania problemów w świadczeniu usług publicznychSkubiak, Beata--
2015Kierunki rozwoju strategii bezpośredniego celu inflacyjnego – studium przypadku wybranych państw europejskichTura, Karolina--
2015Gospodarka światowa wobec kryzysu. Dobrze zarządzane i zrównoważone firmy jako jeden z kluczowych elementów nowego modelu wzrostu?Suska, Justyna--
2015Górnicza kreacja gospodarcza w ośrodku uzdrowiskowym sprzecznością z oczekiwaniami społecznymi na przykładzie Goczałkowic-ZdrojuGonda-Soroczyńska, Eleonora--
2015Klastry ekologiczne instrumentem polityki innowacyjnej i ochrony środowiskaBurzyńska, Dorota--
2015Kreacja potencjału przez lokalne społeczności wiejskie na przykładzie MałopolskiKuchta, Elżbieta--
2015Shaping Quality of Life in Slovakia After EU AccessionHolková, Vieroslava--
2015Przekształcenia funkcji turystycznej jako czynnik wzrostu potencjału miasta. Studium przypadku WarszawyPrzybyła, Katarzyna--
2015Znaczenie zielonych przedsiębiorstw dla kształtowania rozwoju gospodarczegoSzyja, Paulina--
2015Natura 2000 jako element kształtowania równowagi między rolnictwem a ochroną środowiskaGrzebyk, Bogumiła--
2015Theoretical aspects of the correlation between economic growth and unemploymentMartincová, Marta--
2015Wybrane problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią EuropejskąSzmigiel, Kinga--
2015CSR a kreacja potencjału personeluZieliński, Mariusz--
2015Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla biznesuKobus-Ostrowska, Dorota--
2015Zróżnicowanie dochodów polskich powiatówKoza, Iwona--
2015Znaczenie infrastruktury transportu dla wzrostu gospodarczego PolskiTomczyk, Anna--
2015Zmiany struktury gospodarki i zakres realokacji zasobów w Polsce w początkach transformacji – uwagi ogólneProkopiuk, Aleksander; Maksimczuk, Aleksander--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 47