REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11329
Tytuł: Rola instytucji publicznych w procesie wdrażania polityki spójności w regionach peryferyjnych Polski Wschodniej
Inne tytuły: Role of public institutions in implementation of cohesion policy in peripheral regions of Eastern Poland
Autorzy: Walenia, Alina
Słowa kluczowe: instytucje sektora publicznego
polityka spójności
region peryferyjny
public sector institutions
cohesion policy
peripheral region
Data wydania: 2015
Data dodania: 16-lip-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego: polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia, red. Anna Cudowska-Sojko, Białystok 2015, s. 364-379
Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału", Białystok-Augustów-Wilno 22-24 maja 2014
Abstrakt: Potencjał administracyjny instytucji publicznych, zaangażowany w realizację polityki spójności i pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, stanowi jeden z głównych czynników warunkujących skuteczność absorpcji funduszy unijnych. Dzięki wprowadzeniu zasady decentralizacji polityki regionalnej władze UE przyznały samorządom regionalnym kompetencje do zarządzania środkami pomocowymi. Przesunięcie środka administrowania z poziomu krajowego na region sprawiło, że beneficjenci uzyskali łatwiejszy dostęp do możliwości sfinansowania projektów środkami unijnymi. Ponadto zwiększyło się znaczenie samorządów regionalnych, a skuteczna realizacja polityki spójności stworzyła nowe źródło finansowania i zwiększyła możliwości rozwojowe.
The administrative capacity of public institutions involved in the implementation of cohesion policy and raising funds from the European Union is one of the main factors determining the efficiency of absorbing EU funds. With the introduction of the principle of decentralisation of regional policy, the EU authorities have granted the powers to manage the financial aid to regional governments. Moving the administrative centres of regions from the central to the regional level meant that the beneficiaries obtained easier access to EU funds for their projects. In addition, the importance of regional governments has increased and the successful implementation of cohesion policy has created a new source of funding and enhanced development opportunities.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej
URI: http://hdl.handle.net/11320/11329
ISBN: 978-83-7431-476-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa konferencja naukowa "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału", 22-24 maja 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Walenia_Rola_instytucji_publicznych.pdf340,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)