REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1143
Tytuł: Potencjalna lakunarność jednostek leksykalnych i frazeologicznych w badaniach kontrastywnych (na przykładzie wyrazów i idiomów z komponentem ‘kiwi’ w nowozelandzkiej odmianie języka angielskiego oraz w polszczyźnie)
Inne tytuły: Potential lacunarity of lexical and phraseological units in contrastive research (on the example of words and idioms with the constituent kiwi in New Zealand English and in Polish)
Autorzy: Szerszunowicz, Joanna
Słowa kluczowe: New Zealand English
lacunarity
non-equivalent
systematic equivalent
idiom
nowozelandzka odmiana języka angielskiego
lakunarność
bezekwiwalentne
ekwiwalencja systemowa
Data wydania: 2013
Data dodania: 2-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 347-362
Abstrakt: The paper aims to determine whether it is possible to indicate lexical and phraseological units which are likely to be non-equivalent in a cross-linguistic and cross-cultural perspective. The approach adopted is focussed on words which are culture-bound as the base for derivatives and fixed expressions. It is assumed that such units have high lacunarity potential. In order to analyse it, the New Zealand English words derived from the noun kiwi and idioms containing the word are discussed. The bird called kiwi is indigenous to New Zealand and has much eco-significance, which is reflected in language. The lexical and phraseological items for the analysis excerpted from various lexicographic sources are analysed with a view to determining how many of them have non-equivalents in the Polish language. Moreover, Polish systematic equivalents of the New Zealand words and phrases are proposed and discussed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: joannaszersz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/1143
DOI: 10.15290/baj.2013.13.21
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Szerszunowicz.pdf149,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.