REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1138
Tytuł: Słownictwo nazywające katolików i niekatolików w XVIII-wiecznych kazaniach ks. Krzysztofa Kluka
Inne tytuły: The vocabulary calling Catholics and non-Catholics in the eighteenth-century homilies by Krzysztof Kluk
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Słowa kluczowe: Polish language at the turn of XVIII and XIX centuries
lexicology
semantic fields
Catholics
non-Catholics
język polski na przełomie XVIII i XIX wieku
leksykologia
pola semantyczne
katolicy
niekatolicy
Data wydania: 2013
Data dodania: 2-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 333-346
Abstrakt: The article presents the analysis of lexical calling Catholics and non- Catholics in the eighteenth-century sermons by priest Christopher Kluk – priest/scientist, parson of the parish in Ciechanowiec, KEN coworker. The vocabulary of the homilies is divided into four linguistic fields: members of my religious community, Christian-non-Catholics, non-Christians, atheists. This studies has shown a clear domination of the Roman Catholic beliefs and tendencies of everyday understanding of the religion, where there is an equal sign between the Catholic and Christian. It was also found that the linguistic field hChristian-non-Catholicsi in Kluk’s homilies is much smaller than the same linguistic fields in the seventeenth-century preachers homilies. It may shows that in the eighteenth century, the echoes of the Reformation has not proved such a great emotion, even among ordinary priests.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: konrad.szamryk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1138
DOI: 10.15290/baj.2013.13.20
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Szamryk.pdf138,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.