REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1132
Tytuł: „(...) Będę ci spiewał jak mrące łabędzie (...)” – porównania z komparansem „animalistycznym” w poematach Juliusza Słowackiego
Inne tytuły: “(...) I will sing for you like dying swans (...)” – comparisons with “animalistic” comparans in Juliusz Słowacki’s poems
Autorzy: Ścibek, Joanna
Słowa kluczowe: a comparison
an animal
a bird
a style
Juliusz Słowacki
porównanie
zwierzę
ptak
styl
Data wydania: 2013
Data dodania: 1-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 363-392
Abstrakt: A purpose of the article is to provide characteristics of comparisons appearing in Juliusz Słowacki’s poems exemplified by the constructions where comparans refers to the world of animals. Lexical material has been excerpted from eleven works written by J. Słowacki in the pre-mystic period. They include the following poems: Arab, Beniowski (songs I–V), Jan Bielecki, Lambro, Mnich, Ojciec zadżumionych, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Poema Piasta Dantyszka,Wacław, W Szwajcarii and Żmija. Non-gradation comparative structures possessing standard comparison indicators have been analyzed. The article mainly focused on: 1) discussing a formal shape of studied constructions, 2) semantic classification of comparans contained in comparisons referring us to the animal kingdom, 3) emphasizing multitude of “animal” lexis connotations used by the poet, 4) discussing basic subject areas the excerpted comparisons belong to with regard to the meaning of a descriptive chunk, and 5) the most important functions of these clues. It has been established that the analyzed comparative constructions have an explicitly anthropocentric character since they, most of all, serve a suggestive illustration of a human’s psycho-physical condition.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: joanna-scibek@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1132
DOI: 10.15290/baj.2013.13.22
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Scibek.pdf230,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.