REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1147
Tytuł: Модель функций языка и речи для дисциплин, изучающих употребление языка
Inne tytuły: Language and speech functions model for academic disciplines studying use of language
Model funkcji języka i mowy w dyscyplinach badających wykorzystanie języka
Autorzy: Zaika, Vladimir I.
Słowa kluczowe: language functions
speech functions
coordinative functions
non-coordinative functions
communicative
appealing
emotive
phatic
magic
identifying
aesthetic functions
funkcje języka
funkcje mowy
funkcje koordynacyjne
niekoordynacyjne
informatywna
nakłaniająca
emotywna
fatyczna
magiczna
identyfikacyjna
estetyczna
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 415-430
Abstrakt: Language functions are considered as means 1) to provide communication (speech) and 2) to be a basis for knowledge and thoughts (gnostic function). Speech functions are understood as attitudes of an utterance to components of a communicative situation. Speech functions are divided into coordinative ones, when an utterance coordinates an interlocutor’s behavior (representative, appealing and emotive functions) and non-coordinative functions, when an utterance does not coordinate an interlocutor’s behavior (phatic, aesthetic, magic functions). The model can be applied in teaching stylistics, rhetoric and speech culture.
Funkcje języka to zapewnienie komunikacji (mowa) i podstawa (źródło) wiedzy i myśli (gnostyczna). Przez funkcje mowy rozumiany jest stosunek wypowiedzi do elementów sytuacji komunikacyjnej. Wyróżnia się koordynacyjne (reprezentatywna, nakłaniająca, emotywna) i niekoordynacyjne (fatyczna, estetyczna, magiczna) funkcje mowy. Przedstawiony model może być wykorzystywany w procesie nauczania w dyscyplinach, których przedmiotem jest wykorzystanie języka: stylistyka, retoryka, kultura języka.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: w.i.zaika@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/1147
DOI: 10.15290/baj.2013.13.24
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Zaika.pdf211,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.