REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Miodowski, Adam

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 14 do 33 z 42 < Porzedni   Dalej >
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Lokalne uwarunkowania i efekty rosyjskiej polityki oświatowej na Białostocczyźnie u progu XX wiekuMiodowski, Adam--
2013Nieudana próba ustanowienia w Polsce systemu rządów sowieckich (lipiec–sierpień 1920 r.)Miodowski, Adam--
2012Partia komunistyczna w Polsce. Struktury‑Ludzie‑Dokumentacja, red. Dariusz Magier, Lublin‑Radzyń Podlaski 2012, ss. 656Miodowski, Adam--
2017Polish revolutionary formations in the Red Army structures (1918-1921)Miodowski, Adam--
2016Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2019Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2017Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: prasa organizacji politycznych--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2017Prasa polskich ugrupowań politycznych w Rosji wobec koncepcji utworzenia Korpusów Polskich (marzec-listopad 1917 r.)Miodowski, Adam--
2015Proces ewolucji polityki wojskowej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w okresie rokowań ryskich (październik 1920 – marzec 1921)Miodowski, Adam--
1997Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na przełomie 1921/1922 rokuMiodowski, Adam--
2003Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu 1921/1922 rokuMiodowski, Adam--
2016Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917–1922)Miodowski, Adam--
2016Rola prasy w polskim życiu politycznym i wewnętrznej wojnie informacyjnej (grudzień 2002 – październik 2005)Miodowski, Adam--
2019Rozwój dolnośląskich i zachodniopomorskich struktur Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1947–1949 w świetle publikacji „Naszej Pracy”Miodowski, Adam--
2020Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: stan badań i perspektywy--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2000Sprawozdanie z I Ogólnego Zjazdu Delegatów Wojskowych Polaków w Rosji (7.06-22.06.1917 r.)Miodowski, Adam--
2006Sztokholmskie narady polityczne pomiędzy aktywistami z kraju a liberalnymi demokratami z wychodźstwa w RosjiMiodowski, Adam--
2020Środowiska naukowe związane z Instytutem Studiów Kobiecych w Białymstoku i ich wkład we współczesne polskie badania z zakresu historii kobiet (2011-2019)Miodowski, Adam--
2018The status of prisoners of war before its regulation in international law on the example of Polish prisoners of war of the Grande Arm´ee in Russian captivity (1812–1816)Miodowski, Adam--
2009Udział radykalnej lewicy wychodźczej w procesie bolszewizacji wojskowych Polaków w RosjiMiodowski, Adam--