REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8519
Tytuł: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: prasa organizacji politycznych
Redaktor(rzy): Dajnowicz, Małgorzata
Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: historia kobiet
prasa kobieca
prasa o kobietach
kobiety w polityce w XX i XXI w.
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytutu Studiów Kobiecych
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych”, Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Publikacja pt. Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku : Prasa organizacji politycznych, stanowi pokłosie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem, współorganizowanej przez Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Studiów Kobiecych. Prace konferencyjno-studyjne odbywały się w Białymstoku i Supraślu w dniach 29 – 30 czerwca 2017 roku. Przedmiotem zainteresowania uczestników tej edycji konferencji stała się prasa organizacji politycznych, takich jak państwowe instytucje polityczne, oraz partie polityczne, a także ruchy społeczne o ambicjach politycznych, takie jak polska „Solidarność”, oraz upolitycznione struktury niepodległościowe, takie jak Fronty Wyzwolenia, ale też organizacje prorównościowe, takie jak Liga Kobiet, a nawet część struktur pozarządowych, tj. fundacje i stowarzyszenia.
Nota biograficzna: Małgorzata Dajnowicz, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia Polski i powszechna XIX i XX wieku, dzieje kobiet, ruchy społeczne i polityczne, dzieje elit endeckich.
Adam Miodowski, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: przejawy aktywizacji politycznej, społecznej i wojskowej Polaków oraz Polek u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8519
ISBN: 978-83-946177-3-8
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6124-9983
0000-0002-2623-955X
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.
Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. Prasa organizacji politycznych.pdf1,9 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons