REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6390
Tytuł: Polish revolutionary formations in the Red Army structures (1918-1921)
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: military policy
Polish communists
Poles in the Red Army
Russia
revolution
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT Mariusz Śliwowski
Abstrakt: Forming in the first months after the February Revolution, sections of the extremely leftist branch of the Polish Socialist Party, the Polish Socialist Party – Left and the Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania almost immediately made contact with Polish soldiers dispersed in the Russian Army, as well as serving in the Polish Rifle Division being part of the Army. Promoted in Russia after the Bolshevik revolution the idea of creating “Polish workers and peasants formations” initially received moderate attention from Polish military circles. This attitude was observed both among those who were still in active service, as well as among their demobilized companions. The widespread pacifist attitude among Polish military was a serious obstacle in attracting people ready to serve in revolutionary formations. It was previously infused by the very same emigrant radicals who, after November 7, 1917, for a change, had encouraged armed support for the revolution. In such a situation without the support of the Soviet civil and military authorities, any organizational initiatives from the Polish communist circles in Russia had no chance to be implemented.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Miodowski - historian since 1994 associated with the Institute of History and Political Sciences of the University of Bialystok. His research interests focus primarily on the political and military history of the 19th and 20th centuries. A parallel field of interest is women's history and press studies. In the territorial dimension, he directs his research towards Central and Eastern Europe, primarily Poland, as well as the space of his small homeland defined by the borders of the contemporary Podlasie Voivodeship. Apart from dozens of articles and publications of source materials, he also published five book monographs: -Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917-1918, Białystok 2002; - Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; - Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918), Białystok 2004; - Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917-1921), Białystok 2011; - Wspólnota doświadczeń i odrębność historii ziem województwa podlaskiego. Wybrane zagadnienia z XIX i XX- wiecznych dziejów Białostocczyzny, Suwalszczyzny i Łomżyńskiego, Białystok 2016.
E-mail: adam.miodowski@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Translation and edition co-financed by Faculty of History and Sociology & Institute of History and Political Sciences of University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/6390
ISBN: 978-83-87881-49-8
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2623-955X
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polish revolutionary formations.pdfpdf file1,39 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons