REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8558
Tytuł: Prasa polskich ugrupowań politycznych w Rosji wobec koncepcji utworzenia Korpusów Polskich (marzec-listopad 1917 r.)
Inne tytuły: The Polish Political Groups in Russia in Relation to the Idea of Establishing the Polish Corps (March-November 1917)
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: rewolucje rosyjskie 1917
Korpusy Polskie w Rosji
prasa polska w Rosji
walka propagandowa
polityka wojskowa
Russian Revolutions 1917
the Polish Corps in Russia
the Polish press in Russia
propaganda fight
military policy
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 231-248
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: After the February Revolution in 1917, in the conditions of significant liberalization of the political climate, various Polish exile communities in Russia seemed to wake up from lethargy to reveal their plans and ambitions. This resulted in the creation of numerous groups, organizations and associations, from the extreme right to the radical left. Consequently, two the strongest political camps emerged: national democratic and liberal-democratic. One of the key factors antagonising the political circles of the Polish diaspora was their distinct attitude towards the idea of separating the Polish corps from the Russian army. The political dispute was reflected in the press releases issued by various parties. The most widely read press organs of the liberal-democratic movement such as “Dziennik Petrogradzki” (The Petrograd Journal) and “Echo Polskie” (The Polish Echo) were strongly against the concept of creation of the Polish Corps, and they were joined by leftwing newspapers “Trybuna” (The Tribune), “Robotnik w Rosji” (The Worker in Russia) and “Głos Robotnika i Żołnierza” (The Voice of a Worker and Soldier). The concept of creation of the Polish Corps was supported by the national democrats, who promoted the idea in “Dziennik Polski” (The Polish Journal) and “Gazeta Polska” (The Polish Gazette).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Miodowski, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: przejawy aktywizacji politycznej, społecznej i wojskowej Polaków oraz Polek u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8558
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.
Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Miodowski_Prasa_polskich_ugrupowan_politycznych.pdf302,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons