REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8542
Tytuł: Rozwój dolnośląskich i zachodniopomorskich struktur Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1947–1949 w świetle publikacji „Naszej Pracy”
Inne tytuły: Development of Lower Silesian and West Pomeranian structures of the Social and Civil Women’s League in 1947–1949 in the light of the publication “Nasza Praca” [“Our Work”]
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: Polska Ludowa
ruch kobiecy
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet
struktury terenowe
Dolny Śląsk
Pomorze Zachodnie
prasa kobieca
„Nasza Praca”
Polish People’s Republic
women’s movement
Social and Civil Women’s League
terrains organizations
Lower Silesian
West Pomeranian
women’s press
“Nasza Praca” [“Our Work”]
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 167-183
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: Published in 1947–1989, “Nasza Praca” was originally an organ of the Social and Civil Women’s League, then from 1949, the Women’s League, and finally from 1981, the Polish Women’s League. In the periodical published by the Main Board a lot of space was devoted to the League’s field structures, including those functioning in the Regained Territories. In these territories, Wrocław and Szczecin were the leading organisational centres of the Polish women’s movement. The specificity of the League’s woman activists’ work in this area was reported by “Nasza Praca” in the permanent column Liga przy pracy (Eng. League at Work), as well as in the irregularly published sections entitled Głosy z terenu (Voices From the Field), Sprawy organizacyjne (Organisational Matters), Co czytać (What to Read) and Telegramy (Telegrams). The analysis of the information contained therein enables not only the reconstruction of the process of development and activity of the two League’s field structures. It also makes it possible to determine to what extent the association could have been a women’s movement in local conditions and to what extent it was one of the tools
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Miodowski – dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach wiążących się z aktywnością polityczną, wojskową i społeczną Polaków u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie. W wymiarze terytorialnym publikacje ukierunkowane są na Europę Wschodnią, jak też przestrzeń małej ojczyzny, wyznaczonej granicami współczesnego województwa podlaskiego. W dorobku naukowym, prócz kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji materiałów źródłowych, znajdują się cztery monografie książkowe: Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002; Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917–1921), Białystok 2011.
E-mail: adam.miodowski@uwb.edu.pl
Opis: Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) – nr 2017/25/B/HS3/02015
URI: http://hdl.handle.net/11320/8542
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2623-955X
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WH)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons