REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8515
Tytuł: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej
Redaktor(rzy): Dajnowicz, Małgorzata
Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: historia kobiet
prasa kobieca
prasa o kobietach
kobiety w polityce w XX i XXI w.
Data wydania: 2019
Data dodania: 29-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: Publikacja pt. Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku : Polityka w prasie kobiecej, stanowi pokłosie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem, współorganizowanej przez Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Studiów Kobiecych. Obrady konferencyjne odbywały się w Białymstoku w dniach 25 – 27 maja 2018 r. Publikując ten tom konsekwentnie kształtujemy tradycję debat konferencyjnych wraz z odzwierciedlającą ich treść cykliczną publikacją tomów pokonferencyjnych poświęconych obecności polityki i polityków w dwudziesto i dwudziestopierwszowiecznej prasie. W tegorocznej edycji przedmiotem zainteresowania uczestniczek i uczestników realizowanego od 2016 r. projektu naukowego stała się obecność polityki w prasie kobiecej.
Nota biograficzna: Małgorzata Dajnowicz – dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Herder-Institut (Niemcy). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Women Writers in History. Autorka kilku książek i ponad stu artykułów (w języku polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim). W ramach programu LLP Erasmus prowadziła wykłady w Wilnie (Gender Studies Centre, Vilnius University), Maceracie (Università degli Studi di Macerata, Italy), kwerendy biblioteczne i archiwalne w Amsterdamie (Aletta E-Quality, Institute for Women’s History). Członek towarzystw naukowych: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika „Polityka”. W 2011 r. wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą II stopnia i Medalem Zygmunta Glogera. Więcej na stronie prywatnej www.dajnowicz.pl Kontakt: malgorzatadajnowicz@gmail.com
Adam Miodowski – dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach wiążących się z aktywnością polityczną, wojskową i społeczną Polaków u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie. W wymiarze terytorialnym publikacje ukierunkowane są na Europę Wschodnią, jak też przestrzeń małej ojczyzny, wyznaczonej granicami współczesnego województwa podlaskiego. W dorobku naukowym, prócz kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji materiałów źródłowych, znajdują się cztery monografie książkowe: Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002; Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917–1921), Białystok 2011. Kontakt: adam.miodowski@uwb.edu.pl
Opis: Celem konferencji z cyklu „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. pt. „Polityka w prasie kobiecej” było upowszechnienie i promocja osiągnięć badawczych nad prasą kobiecą oraz jej znaczeniem dla prezentacji szeroko rozumianych zagadnień politycznych. Celem konferencji była również popularyzacja i promocja badań naukowych prezentowanych z perspektywy badaczy reprezentujących wiele środowisk akademickich – polskich, jak również zagranicznych – skoncentrowanych podczas konferencji w zespole interdyscyplinarnym (historycy, prasoznawcy, politolodzy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8515
ISBN: 978-837431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6124-9983
0000-0002-2623-955X
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
polityka_w_prasie_kobiecej_.pdf1,9 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons