REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2018, T. 20 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. abp Jakub Kostiuczuk
  Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 2. Adam Drozdek
  Religious policies of Anna Ivanovna
 3. Александр Юзва
  Подготовка к Поместному Собору Польской Автокефальной Православной Церкви по журналу «Воскресное Чтение»
 4. Jerzy Grzybowski
  Ksiądz protoprezbiter płk Bazyli Martysz (1874-1945) – naczelny kapelan wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim
 5. Uladzimir Mazgou
  Uwarunkowania etnogenetyczne na przykładzie procesu chrystianizacji Bułgarów
 6. Adrian Kuprianowicz
  Церковно-приходское обучение на территории православного прихода Вознесения Господня в Клейниках
 7. ks. Krzysztof Kuderski
  Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii
 8. диакон Антоний Щелкунов
  Репрессии против православных христиан и «Свидетелей Иеговы» в Третьем Рейхе и СССР: сравнительное исследование
 9. Marcin Mironowicz
  Działalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wieku
 10. Antoni Mironowicz
  Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej
 11. Владимир Помелов, Людмила Сахарова, Василий Сахаров
  Деятельность православных епископов по развитию просвещения в городе Хлынове (1737-1752 гг.)
 12. Wiktor Orlof, Marek Alifier
  Nieeteryczny związek między duchowością chrześcijańską a zdrowiem człowieka
 13. Tomasz Kuprjanowicz
  Starcy Pustelni Optyńskiej i rosyjska inteligencja XIX wieku
 14. Оксана Панкратьева
  Месяцесловы богослужебных четвероевангелий львовской печати (XVII – XVIII веков)
 15. ks. Adam Magruk
  Treść i przesłanie modlitwy Jezusowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Marka Eugenikosa
 16. Hieromnich Paweł (Karczewski)
  Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy
 17. ks. Marek Ławreszuk
  Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego
 18. ks. Andrzej Kuźma
  Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia
 19. Jarosław Charkiewicz
  Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”
 20. Kamila Pawełczyk-Dura
  Krytyka piotrowych rozwiązań synodalnych w łonie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w początkach XX wieku
 21. Katarzyna Lidia Babulewicz
  Symbole prawosławne w filmach animowanych z ZSRR wyprodukowanych w latach 1948-1982
 22. Сергей Хоружий
  Русское старчество как служение сверхнормативной любви Христовой
 23. протоиерей Ростислав Ярема
  Государи Руси-России и Троице-Сергиева Лавра
 24. Katarzyna Czarnecka, ks. Marek Ławreszuk, ks. Wiesław Przyczyna
  „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego
 25. ks. Andrzej Baczyński, ks. Doroteusz Sawicki
  Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jego „teologiczni spadkobiercy”
 26. ks. Piotr Pietkiewicz
  Zdrowie człowieka i przyczyny jego utraty według antropologii prawosławnej

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 26 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Cerkiew prawosławna w II RzeczypospolitejMironowicz, Antoni--
2018Treść i przesłanie modlitwy Jezusowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Marka EugenikosaMagruk, Adam--
2018Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustaleniaKuźma, Andrzej--
2018Церковно-приходское обучение на территории православного прихода Вознесения Господня в КлейникахKuprianowicz, Adrian--
2018Religious policies of Anna IvanovnaDrozdek, Adam--
2018Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jego „teologiczni spadkobiercy”Baczyński, Andrzej; Sawicki, Doroteusz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 26 z 26