REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7306
Tytuł: Treść i przesłanie modlitwy Jezusowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Marka Eugenikosa
Inne tytuły: The Content and Message of the Jesus Prayer with Particular Attention Given to the Teaching of St. Mark of Ephesus
Autorzy: Magruk, Adam
Słowa kluczowe: prayer
Jesus prayer
prayer of the heart
theory
practice
sin
modlitwa
modlitwa Jezusowa
modlitwa serca
teoria
praktyka
grzech
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 145-150
Abstrakt: The article addresses the issue of the Jesus prayer as interpreted by the great man and father of the Church, St. Mark of Ephesus. The hierarch chiefly bases his reflections on the message found in Holy Scripture and patristic heritage. Particular attention is given to the difference between the Greek terms: θεωρία and πρᾶξις. Both of these words contained in the prayer have an exceptional message, both historically and theologically. The prayer of the heart, while short in content, and vast in meaning, reveals God’s wisdom and power. The fruits of this prayer, according to the holy hierarch, are enjoyed by those who do not simply admire it, but undertake the labour of practicing and nurturing it in daily life.
Artykuł podejmuje problematykę modlitwy Jezusowej w interpretacji wielkiego męża i ojca Kościoła św. Marka Eugenikosa. Hierarcha swoje rozważania opiera w głównej mierze na przesłaniu Pisma Świętego oraz spuściźnie patrystycznej. Szczególny nacisk kładzie on na rozróżnienie greckich pojęć takich jak: θεωρία oraz πρᾶξις. Każde ze słów tego modlitewnego wezwania niesie za sobą wyjątkowe – zarówno historyczne, jak i teologiczne przesłanie. Krótka objętościowo, ale obszerna w przekazie modlitwa serca odkrywa cząstkę mądrości i mocy Bożej. Owoce, które skrywa ona w sobie - zgodnie z zapewnieniem św. hierarchy - skosztują ci, którzy nie poprzestaną jedynie na jej podziwianiu, ale podejmą się jego trudu jej praktykowania i pielęgnowania w życiu codziennym.
Afiliacja: Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Prawosławne Seminarium Duchowne
E-mail: admagruk@wp.pl
Sponsorzy: Artykuł stanowi wynik realizacji projektu badawczego pt. Wybrane elementy życia liturgicznego w nauczaniu świętego Marka biskupa Efezu Eugenikosa (etap III), finansowanego z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7306
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.15
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.