REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2 : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Studia dedykowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej

  Tom XIV, z. 2
  pod redakcją
  Piotra Fiedorczyka

   Spis treści/Content

   ARTYKUŁY

  1. Karol Łopatecki
   Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
  2. Dariusz Makiłła
   Próba reformy sądownictwa powszechnego z czasów bezkrólewia po ucieczce króla Henryka Walezego (1574)
  3. Diana Maksimiuk
   Z działalności Komisji KC PZPR do spraw Wymiaru Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 1957 r. Przyczynek do badań nad wpływem PZPR na wymiar sprawiedliwości
  4. Dorota Malec
   Obywatelstwo państwa polskiego w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922–1939
  5. Małgorzata Materniak-Pawłowska
   Nationalitätenfragen in der polnischen Anwaltschaft der Zwischenkriegszeit
  6. Mirosława Melezini
   Kształtowanie się koncepcji kar dodatkowych w prawie karnym w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Marian Mikołajczyk
   Adama Żydowskiego uwagi o właściwości sądów duchownych i świeckich w sprawach o czary
  8. Mariusz Mohyluk
   Wacław Komarnicki o Konstytucji marcowej
  9. Anna Moszyńska
   Prace nad kodyfikacją majątkowego prawa cywilnego w latach 1950–52
  10. Piotr Niczyporuk
   Aaron Aleksander Olizarowski profesorem prawa Akademii Wileńskiej
  11. Kamil Niewiński
   Ministerstwo Sprawiedliwości wobec sędziowskich postulatów samorządowych w latach 1980–1981
  12. Wojciech Organiściak
   Wincentego Skrzetuskiego mowa Przeciwko Kroloboystwu
  13. Marian J. Ptak
   Suplement do chronologii zgromadzeń stanowych Księstwa Głogowskiego (1257–1786)
  14. Karol Siemaszko
   Wybrane aspekty funkcjonowania polskiego Sądu Obywatelskiego na Węgrzech
  15. Anna Stawarska-Rippel
   O ścisłym przestrzeganiu praw w Rosji radzieckiej. Uwag kilka na marginesie uchwały VI Wszechrosyjskiego Nadzwyczajnego Zjazdu Rad
  16. Krzysztof Szczygielski
   O sławnych prawodawcach w wierszach Adama Mickiewicza
  17. Grażyna B. Szczygieł
   Praca więźniów w okresie międzywojennym – dolegliwość czy środek celowego oddziaływania
  18. Maria Szyszkowska
   Niezbędność filozofii dla rozwoju życia społecznego
  19. Wacław Uruszczak
   Opowiadanie kryminalne Anzelma Feuerbacha Andreas Bichel, Der Mädchenschlächter
  20. Jarosław Volkonowski
   Niektóre polityczno-prawne aspekty pokojowej umowy między Litwą i Rosją z 12 lipca 1920 r.
  21. Agnieszka Watoła
   Reforma studiów prawniczych 1949–1950 w Polsce. Zarys problematyki
  22. Andrzej Witkowski
   Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego w Polsce międzywojennej
  23. Andrzej Wrzyszcz
   Nadzór Hansa Franka nad sądownictwem w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945
  24. Marcin Zaborski
   „Ludowy” adwokat i obrońca wojskowy. Rzecz o Mieczysławie Maślanko (1903–1986)


  25. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

  26. Ewa Gajda, Bożena Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet (Krzysztof Szczygielski)


  27. KRONIKA

  28. Kronika Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej (rok 2014) (Marcin Łysko)
  29. 5th Annual Polish-Spanish Conference on Roman Law: „Modern Application of the Roman Law Rules” Olsztyn 23 maja 2014 r.(Krzysztof Szczygielski)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 27 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Adama Żydowskiego uwagi o właściwości sądów duchownych i świeckich w sprawach o czaryMikołajczyk, Marian--
2015Kształtowanie się koncepcji kar dodatkowych w prawie karnym w okresie II Rzeczypospolitej PolskiejMelezini, Mirosława--
2015Nationalitätenfragen in der polnischen Anwaltschaft der ZwischenkriegszeitMaterniak-Pawłowska, Małgorzata--
2015Obywatelstwo państwa polskiego w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922–1939Malec, Dorota--
2015Z działalności Komisji KC PZPR do spraw Wymiaru Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 1957 r. Przyczynek do badań nad wpływem PZPR na wymiar sprawiedliwościMaksimiuk, Diana--
2015Próba reformy sądownictwa powszechnego z czasów bezkrólewia po ucieczce króla Henryka Walezego (1574)Makiłła, Dariusz--
2015Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłośćŁopatecki, Karol--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 27 z 27