REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4079
Tytuł: Z działalności Komisji KC PZPR do spraw Wymiaru Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 1957 r. Przyczynek do badań nad wpływem PZPR na wymiar sprawiedliwości
Inne tytuły: From the Activity of the Polish United Workers’ Party’s (PZPR) Central Committee’s Commission on the Administration of Justice, Public Safety and Order in 1957. Monograph on the Research of the PZPR’s Influence on the Administration of Justice
Autorzy: Maksimiuk, Diana
Słowa kluczowe: Polish United Workers’ Party
justice
judiciary
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
sprawiedliwość
wymiar sprawiedliwości
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 57-71
Abstrakt: The Polish United Workers’ Party strived to control all areas of life in the state. So the administration of justice was not an exception. This Party influenced the judiciary using various mechanisms, i.e. personnel policy, legislation and law enforcement. It created an executive apparatus for this purpose. In the years 1957–1959, it was the PUWP Central Committee’s Commission on the Administration of Justice, Public Safety and Order.
Afiliacja: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
E-mail: dmax@gazeta.pl
Sponsorzy: Artykuł powstał w ramach projektu centralnego IPN – KŚZpNP: „Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4079
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.03
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Maksimiuk.pdf188,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.